Arbetsträning med handledare

فرصت برای کسانی که در حال حاضر طرح استقراریابی دارید تا کاری را با پشتیبانی مربّی در محل کار امتحان کنید.

این دوره چیست

دورۀ کارآزمائی با مربّی، کمکی است برای شما که در سوئد تازه وارد هستید و در حال حاضر یک etableringsplan دارید. شما میتوانید کار کردن با یک کارفرما را امتحان کنید، و در طی این مدّت از پشتیبانی یک مربّی نیز بهره مند شوید. هدف از کارآزمائی این است که شما امکان امتحان کردن شغل خود، یا یک شغل جدید و یا به دست آوردن تجربۀ کاری در سوئد را داشته باشید. شما میتوانید کارآزمائی را با دوره های دیگر مثل آموزش زبان سوئدی برای مهاجران sfi ترکیب کنید.

شما میتوانید با یک مربّی تا 6 ماه کاری را امتحان کنید.

این دوره برای چه کسانی است

کارآزمائی با یک مربّی برای کسانی است که قبل از تاریخ 1 ژانویۀ 2018 نزد ما ثبت نام کرده اند و در حال حاضر یک etableringsplan دارند. این نوع حمایت برای کسانی است که تجربۀ کاری کمی در بازار کار سوئد دارند و یا اصلا ندارند و نیز به کارآزمائی و تعلیم دارند.

چگونگی برگزاری این دوره ها

  • در صورتی که علاقمند به کارآزمائی هستید با ما تماس بگیرید. ما با هم در مورد بهترین محل کار برای شما تصمیم گیری می کنیم.
  • کارقرما یک مربّی تعیین می کند که در محل کار به شما کمک کند.
  • قبل از این که کارآزمائی خود را شروع کنید با شما، کارفرما و مربّی به برنامه ای میریزیم. که در آن به طور مثال پشتیبانی مورد نیاز شما، وظائف کاریتان، ساعات کاری و مدّت زمان شرکت در کارآزمائی توضیح داده می شود.

پشتیبانی مالی

شما در مدّت کارآزمائی etableringsersättning خود را حفظ خواهید کرد.

مقرّری استقراریابی

بیمه

Etableringsersättningen تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. شما این پوشش را در مدّت زمان کارآزمائی نیز خواهید داشت.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.