نامنویسی کنید

شما مجبور نیستید به یکی از دفاتر ما بروید. اولین روز بیکار خود را در ویب سایت با شناسه الکترونیکی خود ثبت کنید. جلسه برای صحبت و برنامه ریزی رزرو نماید، و از صندوق بیمه بیکاران مستقیما درخواست کمک نماید.

ثبت نام اینطوری انجام می شود

اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید

مهم است که اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید. سپس صندوق بیمه بیکاری می تواند حق دریافت حقوق شما را از اولین روز بیکار ارزیابی کند.

وقتی که شما روز اول بیکاری نام خود را پیش ما ثبت نام کردید و جوینده کار فعال هستید مقام اداری دیگر یا کمون می توانند حق دریافت حقوق شما را ارزیابی کند. ببه طور مثال صندوق بیمه همگانی می تواند تصمیم بگیرد در مورد حقوق پایه و اساس بیماری شما، SGI .

همه اطلاعاتی که می توانید را تکمیل کنید. ما هر چه بیشتر بدانیم سریعتر می توانیم به شما کمک کنیم.

اینطوری نامنویسی کنید

 • با کارت شناسایی الکترونیکی وارد سیستم بشوید (به طور مثال کارت شناسایی الکترونیکی موبایل)
 • اگر شما حسابی در se ندارید، شما بایستی مشخصات خود را پر کنید و یک حساب درست کنید.
 • وقتی که شما یک حساب درست کرده اید و وارد سیستم با کارت شناسایی الکترونیکی شده اید می توانید شروع به گزارش کنید به عنوان یک بیکار.
 • شما اطلاعاتی مانند تحصیلات، کارها و شغل های قبلی، مهارت ها و شایستگی ها و نوع کارهایی که جستجو می کنید را می نویسید. ترجیحا با جمع آوری ریز نمرات، گواهی ها، رزومه و سایر مدارک خود را آماده کنید.
 • سرانجام یک وقت برای اولین ملاقات با ما رزرو خواهید کرد.

نامنویسی کنید

با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید

وقتی بیکار شوید می توانید از صندوق بیکاری پول بگیرید. مقدار پولی که دریافت می کنید از جمله به مدتی که قبلاً کار کرده اید و اینکه عضو یک صندوق بیکاری باشید، بستگی دارد.

با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. آسانترین راه وارد شدن به وبسایت صندوق بیکاری تان است.

اگر در هیچیک از صندوق های بیکاری عضو نیستید باز هم از امکان دریافت مبلغی غرامت برخوردار هستید.

صندوق بیکاری

خود را برای ملاقات با ما آماده کنید

قبل از اولین ملاقات خود را آماده کرده و برنامه ریزی کنید تا اولین ملاقات با ما کارآئی داشته باشد. بطور مثال می توانید:

 • رزومه خود را مرور کرده و به روز کنید
 • کارنامه تحصیلی و مدرک خود را آماده نماید
 • فکر کنید مایل به انجام چه کارها یا شغل هایی هستید.

قبل از اولین ملاقات

در این ملاقات چه اتفاقی می افتد؟

در اولین ملاقات با ما، شما و یک کارمند کاریاب از جمله موارد زیر را مرور می کنید:

 • مهارت ها و شایستگی های شما
 • نوع کارهایی که شما جستجو می کنید
 • چگونگی وضعیت بازار کار
 • نوع حمایت هایی که می توانید از ما دریافت کنید
 • اقداماتی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی انجام دهید.

پرسش ها و پاسخ ها

چگونه وقت ملاقاتی ام را با شما عوض یا لغو کنم؟

برای لغو یا عوض کردن یک ملاقاتی شما بایستی با ما در تماس باشید.

اگر شما یک ملاقاتی با ما را از دست بدهید یا فراموش کنید که به ما اطلاع دهید که نمی توانید در ملاقاتی که برای شما رزرو شده شرکت داشته باشید این در حقوق شما تاثیر خواهد گذاشت.

با ما تماس بگیرید

آیا می توانم بدون کارت شناسایی الکترونیکی ثبت نام کنم؟

اگر شما نمی توانید خدمات اینترنتی ما را استفاده کنید ولی از قبل اسمتان ثبت شده است در طول دو سال گذشته؟ در این صورت شما می توانید با مرکز تلفن ما در اولین روز بیکاریتان تماس بگیرید و اسم خودتان را به عنوان یک شخص کارجو دوباره گزارش دهید. ما به صندوق بیکاری شما اطلاع می دهیم که شما بیکار هستید که بتوانید درخواست حقوق بیکاری خود را بدهید.

اگر شما نمی توانید خدمات اینترنتی ما را استفاده کنید و در طول دو سال گذشته اسمتان ثبت نام نشده است، شما نیاز به تماس با اداره برای ثبت نام کردن خودتان بعنوان کارجو دارید. به خاطر داشته باشید که کارت شناسایی همراه خود داشته باشید.

گزارش دادن از طریق تلفن مدت موقتی امکان دارد برای کاهش شیوع سرایت ویروس کرونا.

آیا می توانم زودتر از اولین روز بیکاریم ثبت نام کنم؟

بله، شما می توانید ثبت نام کنید قبل از اینکه بیکار شوید، ولی بهترین این است که صبر کنید تا اولین روزی که بیکار می شوید.

اسمتان را از طریق وب سایت ما ثبت نام کنید ودر این صورت نیازاست به گزارش دادن اسمتان به صندوق بیکاری در یک تاریخ دیرتر، شما می توانید با ما تماس تلفنی یا چت داشت باشید آن تاریخی که می خواهید اسمتان را گزارش دهید. اگر اسمتان را در یک ملاقاتی شخصی در یکی از اداره ها ثبت نام کرده اید، در این صورت به مرکز تلفنی ما برای یک گزارش دادن از طریق تلفن تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

چگونه بیکاریم را به صندوق بیکاری گزارش دهم؟

وقتی که شما اسمتان را در وب سایت ما با کارت شناسایی الکترونیکی ثبت نام می کنید همزمان ارائه می دهید که می خواهید درخواست صندوق بیکاری را بدهید. سپس وب سایت صندوق بیکاری را برای پر کردن مشخصات مورد نیاز ملاقات کنید.

اگر شما از قبل ثبت نام شده اید و به صندوق بیکاری گزارش داده اید ولی در توقف هستید به خاطر اینکه در مدتی کار کرده اید یا بیمار بوده اید، از طریق تلفن یا چت تماس بگیرید. در این صورت ما با صندوق بیکاری شما تماس خواهیم گرفت و اطلاع می دهیم که شما مجددا کارجو هستید.

با ما تماس بگیرید

درآمد پایه حقوق بیماری، SGI چی است؟

SGI یعنی درآمد پایه حقوق بیماری. صندوق بیمه همگانی SGI شما را محاسبه می کنید. SGI شما پایه و اساس قرار می گیرد که شما چه مقدار پول می توانید دریافت کنید به طور مثال هنگامی که بیمار می شوید یا مرخصی والدینی دارید. با صندوق بیمه همگانی تماس بگیرید اگر شما در مورد SGI سوال دارید و اینکه شما چگونه می توانید از آن در وضعیت های مختلف حفاظت کنید.

صندوق بیمه همگانی

چه شرایطی وجود دارد وقتی که من بازخرید از کار دریافت کرد ام؟

اگر شما بازخرید دریافت کرده اید ما به شما توصیه می کنیم که اولین روز بیکاریتان ثبت نام کنید و اسمتان را به صندوق بیکاری گزارش دهید. صندوق بیکاری شما در این صورت محاسبه خواهد کرد که کدام روز و زودترین روز شما می توانید حقوق دریافت کنید. صندوق بیکاری بازخرید شما را به عنوان یک حقوق حساب می کند.

با صندوق بیمه همگانی برای دریافت اطلاع بیشتر در مورد درآمد پایه حقوق بیماری تماس بگیرید به خاطر اینکه آن می تواند تحت تاثیر قرار گیرد زمانی که شما ثبت نام می کنید.

بعنوان کارجو ثبت نام کنید در طول زمانی که بازخرید دارید شما نیز همچنین بایستی فعال کارجو باشید. این بدین معنی که شما بایستی تقاضای کار دهید و گزارش فعالیتهای خود را هر ماه بدهید.

بایستی به چه چیزهایی فکر کنم وقتی که هشدار در مورد اخراجی از کار دریافت کردم یا از کار برکنار شدم؟

همه می توانند هشدار در مورد اخراجی از کار دریافت کنند ولی نیاز نیست به برکناری از کار شود ولی خوب است که خودتان را آماده کنید اگر این اتفاق بیافتد.

به طور مثال چک کنید که چه شرایطی وجود دارد برای زمان مهلت برکناری از کار برای شما. شروع کنید با تنظیم کردن یک رزومه و نامه شخصی که آماده باشید اگر زمانی بیکار شدید.

اگر شما بیکار شدید اولین روز بیکاری اسمتان را ثبت نام کنید. این کار را آسانتر از وب سایت می توانید انجام دهید.

چگونه می توانم ببینم که ثبت نام شده ام؟

اگر مطمئن نیستید که ثبت نام کرده اید ، می توانید با شناسه الکترونیکی وارد صفحه های من Mina sidor شوید و آن را ببینید. اگر در اداره کاریابی ثبت نام شده اید زیر نام شما ” ثبت نام من ” نوشته شده است. اگر زیر نام شما ” ثبت نام کنید ” نوشته شده باشد در این صورت شما ثبت نام نشده اید.

چگونه گواهی دریافت می کنم که ثبت نام شده ام؟

شما می توانید یک گواهی پرینت کنید که نام شما پیش ما ثبت نام شده است. به صفحه های من Mina sidor وارد شوید با کارت شناسایی الکترونیکی خود بروید به "visa/ändra mina uppgifter". ”Dokument och intyg” را انتخاب کنید که گواهی شما به فرمات پی دی اف برای ظاهر شود یا پرینت کردن.

من در هنگام ثبت نام فرم پر نکردم که عضو کدام صندوق بیکاری a-kassa هستم. حالا چه باید بکنم؟

اگر شما ارائه نداده اید که می خواهید درخواست صندوق بیکاری a-kassa را بدهید وقتی که ثبت نام کردید در وب سایت ما، در این صورت شما می توانید با ما تماس بگیرید و ما به صندوق بیکاری شما a-kassa اطلاع می دهیم. ولی اگر شما نام خود را در یکی از ملاقاتی های خودتان با ما ثبت نام کرده اید، نیاز دارید که ما را دوباره ملاقات کنید که یک سیگنال به a-kassa صندوق بیکاری بفرستیم. ثبت نام شما به صندوق بیمه بیکاری از تاریخ تماس شما و یا بازدید از ما معتبر است و می تواند هویت شما را شناسایی کند.