وقتی بیکار می شوید

شما مجبور نیستید به یکی از دفاتر ما بروید. اولین روز بیکار خود را در ویب سایت با شناسه الکترونیکی خود ثبت کنید. جلسه برای صحبت و برنامه ریزی رزرو نماید، و از صندوق بیمه بیکاران مستقیما درخواست کمک نماید.

ثبت نام اینطوری انجام می شود

اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید

مهم است که اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید. آنموقع می توانید از اولین روز بیکاری خود از صندوق بیکاری غرامت دریافت کنید.

وقتی از اولین روز بیکار شدن نزد ما نامنویسی کنید درآمد مبنای حقوق بیماری ) SGI ( خود را نیز حفظ می کنید.

همه اطلاعاتی که می توانید را تکمیل کنید. ما هر چه بیشتر بدانیم سریعتر می توانیم به شما کمک کنیم.

اینطوری نامنویسی کنید

 • شما اطلاعاتی مانند تحصیلات، کارها و شغل های قبلی، مهارت ها و شایستگی ها و نوع کارهایی که جستجو می کنید را می نویسید. ترجیحا با جمع آوری ریز نمرات، گواهی ها، رزومه و سایر مدارک خود را آماده کنید.
 • سرانجام یک وقت برای اولین ملاقات با ما رزرو خواهید کرد. در اغلب موارد می توانید بین یک ملاقات در یکی از دفاتر ما، یا ملاقات تلفنی یا ویدئویی یکی را انتخاب کنید.

نامنویسی کنید

با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید

وقتی بیکار شوید می توانید از صندوق بیکاری پول بگیرید. مقدار پولی که دریافت می کنید از جمله به مدتی که قبلاً کار کرده اید و اینکه عضو یک صندوق بیکاری باشید، بستگی دارد.

با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. آسانترین راه وارد شدن به وبسایت صندوق بیکاری تان است.

اگر در هیچیک از صندوق های بیکاری عضو نیستید باز هم از امکان دریافت مبلغی غرامت برخوردار هستید.

صندوق بیکاری

خود را برای ملاقات با ما آماده کنید

قبل از اولین ملاقات خود را آماده کرده و برنامه ریزی کنید تا اولین ملاقات با ما کارآئی داشته باشد. بطور مثال می توانید:

 • رزومه خود را مرور کرده و به روز کنید
 • کارنامه تحصیلی و مدرک خود را آماده نماید
 • فکر کنید مایل به انجام چه کارها یا شغل هایی هستید.

قبل از اولین ملاقات

در این ملاقات چه اتفاقی می افتد؟

در اولین ملاقات با ما، شما و یک کارمند کاریاب از جمله موارد زیر را مرور می کنید:

 • مهارت ها و شایستگی های شما
 • نوع کارهایی که شما جستجو می کنید
 • چگونگی وضعیت بازار کار
 • نوع حمایت هایی که می توانید از ما دریافت کنید
 • اقداماتی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی انجام دهید.

پرسش ها و پاسخ ها

اگر بخواهم وقت ملاقات رزرو شده را تغییر دهم چکار کنم؟

شما ملاقات خود را با نماینده اشتغال که با آن ملاقات خواهید کرد، مجددا رزرو کنید. اگر اطلاعات تماس نداشته یا مایل به لغو جلسه هستید، می توانید از طریق چت و یا از طریق تلفن به راحتی انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که قبل از جلسه به زمان مناسب اطلاع بدهید.!

با ما به تماس شوید

آیا می توانم بدون شناسه الکترونیکی نامنویسی کنم؟

اگر شناسه الکترونیکی ندارید می توانید نامنویسی خود را در وبسایت ما آماده سازی کنید. در اینصورت با نام کاربری و گذر واژه خود وارد وبسایت می شوید. سپس بایستی به ملاقات ما بیایید تا بعنوان جویای کار نامنویسی کنید. شما نمی توانیم این ملاقات را از قبل رزرو کنید. اولین روز نامنویسی شما از روزی که با ما ملاقات می کنید محاسبه می شود.

ما بایستی ظرف مدت 14 روز از روزی که مشخصات خود را در این وبسایت ارسال می کنید، شما را ملاقات کنیم. اگر اینکار را نکنید، مشخصات شما بطور اتوماتیک حذف می شوند.

حساب باز کنید

آیا می توانم زودتر از اولین روز خودم بعنوان بیکار، نامنویسی کنم؟

بله. ولی آنموقع بایستی اولین روز بیکاری خود به ملاقات ما بیایید تا غرامت از صندوق بیکاری را از دست ندهید.

درآمد مبنای حقوق بیماری SGI چیست؟

درآمد مبنای حقوق بیماری SGI شما بطور مثال روی مبلغ پول بیماری و پول والدین تأثیر می گذارد. درآمد مبنای حقوق بیماری SGI شما را صندوق بیمه های اجتماعی محاسبه می کند. اگر در مورد درآمد مبنای حقوق بیماری ) SGI ( سوالی دارید با صندوق بیمه های اجتماعی تماس بگیرید.

صندوق بیمه های اجتماعی

برای حقوق باز خرید شدن من چه مقرراتی وجود دارد؟

اگر باز خرید شوید و کار جدیدی را شروع نکنید بایستی بعنوان جویای کار نرد ما نامنویسی کنید. بخاطر داشته باشید که حداکثر تا روز اول پس از خاتمه استخدام خود نزد ما نامنویسی کنید، در غیر اینصورت ممکن است درآمد مبنای حقوق بیماری SGI خود نزد صندوق بیمه های اجتماعی را از دست بدهید.

در مدتی که حقوق بازخریدی می گیرید نمی توانید از صندوق بیکاری غرامت بگیرید. با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید تا آنها محاسبه کنند طول مدت حقوق بازخریدی شما معادل چه مدت کار کردن است. ابتدا وقتی مدت دریافت حقوق بازخریدی خاتمه یابد می توانید از صندوق بیکاری غرامت دریافت کنید.

اگر به من اعلام شود بیکار خواهم شد یا قرارداد استخدام من فسخ شود چه مواردی را بایستی در نظر بگیرم؟

نزد ما نامنویسی کنید تا برای کار پیدا کردن کمک دریافت کنید. با سازمان اتحادیه صنفی خود نیز تماس بگیرید تا بدانید آیا حمایتی دریافت می کنید و اینکه در اینصورت به چه سازمانی بایستی مراجعه کنید. اداره کاریابی، سازمان های تأمین رفاه و کارفرماها اغلب برای ارائه حمایت مطلوب به شما با هم همکاری می کنند.

من دیگر بیکار نیستم، چگونه خودم را ترخیص کنم؟

ساده ترین راه برای خارج شدن از اداره کاریابی این است که از طریق چت ما با ما تماس بگیرید.

دلایل معمول ممکن است این باشد که شما:

 • به همان اندازه که می خواهید کار می کند
 • قصد دارید مرخصی والدین را داشته باشد
 • شروع به تحصیل کرد اید
 • قصد دارد بازنشسته شوید

پس شما می توانید تماس بگیرید یا از با ما دیدار کنید.

با ما به تماس شوید