با نام کاربری و رمز عبور وارد شویدبا نام کاربری و رمز عبور وارد شوید

اگر شما شناسه الکترونیکی ندارید، می توانید یک حساب کاربری با نام کاربری و رمز عبور تهیه کنید. این به شما خدمات سریع تر و بهتری را ارائه می دهد. شما همیشه می توانید حساب کاربری خود را با شناسه الکترونیکی خود پیوند دهید

حساب کاربری تهیه کنید

برای تهیه حساب کاربری شما باید اطلاعات شخصی و آدرس ایمیل خود را پر کنید. شما خودتان یک نام کاربری و یک رمز عبور انتخاب می کنید. در این مورد توجه کنید:

  • نام کاربری باید حداقل 6 حرف داشته باشد و با حرف بزرگ شروع شود.
  • رمز عبور باید حداقل 7 و حداکثر 14 علامت داشته باشد. این باید شامل اعداد و حروف باشد. حداقل یک حرف باید بزرگ باشد و حداقل یک حرف باید کوچک باشد.

حساب تهیه کنید

مشکلات عادی زمان که شما می خواهید وارد شوید

ایا شما رمز عبود خود را فراموش کرده اید

برای دریافت رمز عبور جدید از طریق ایمیل شما باید نام کاربری و یا آدرس ایمیل خود را که با حساب کاربری شما مرتبط است، پر کنید.

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور یا نام کاربری کار نمی کند

اطمینان حاصل کنید که Caps Lock (حرف بزرگ) را فعال نکنید. رمز عبور و نام کاربری فرق حروف کوچک و بزرگ را احساس می کند .اگر نام کاربری یا رمز عبور خود را کپی و جایگذاری کنید، ممکن است گاهی اوقات تو خالی کپی شود. این بهتر است اطلاعات را بنویسید در عوض.اگر تا دوازده ماه وارد نشده اید، تمام اطلاعات ذخیره شده شما حذف خواهد شد. اگر برای 12 هفته وارد نشده اید، دیگر برای کارفرما قابل جستجو نیستید. لطفا به طور منظم وارد شوید.

شما رمز عبور را عوض کرده اید اما نمیتوانید وارد سیستم شوید

هنگامی که رمز عبور خود را عوض کردید حدود پنج دقیقه طول می کشد تا رمز عبور جدید کار کند. کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید.

مشکلات عادی زمان که شما حساب کاربری تهیه می کنید

آدرس ایمیل یا کد پستی اشتباه نوشته شده

  • بررسی کنید که آدرس ایمیل در قالب صحیح نوشته شده است.
  • کد پستی باید با کد پستی شهری که شما پر کردید با هم مرتبط باشد.

نام ورودی پذیرفته نمی شود

  • اطمینان حاصل کنید که نام کاربری با حرف بزرگ شروع می شود.
  • اطمینان حاصل کنید که نام کاربری شامل حداقل 6 و حداکثر 48 علامت است.
  • نام کاربری ممکن است مشغول باشد نام کاربری دیگری را امتحان کنید.

رمز عبور پذیرفته نمی شود

  • رمز عبور باید 7 تا 14 علامت باشد.
  • رمز عبور باید شامل حروف و اعداد بزرگ و کوچک باشد.

شناسایی الکترونیکی

با شناسه الکترونکی شما می توانید حتی بیشتر انجام دهید. شما می توانید خود را در اینترنت شناسایی کنید، و ما می توانیم شما را در مورد پرونده های شخصی تان کمک کنیم.

شناسه الکترونیکی، شناسه بانکی