به پادکست ما تازه وارد در سوئد گوش کنید

 

آیا شما از کشور دیگری به سوئد آمده اید؟ به پادکست - تازه وارد در سوئد گوش کنید و راهنمایی بگیرید در مورد تحصیلات و کار در سوئد، طرز نوشتن درخواست نامه کار واینکه شما چگونه می توانید خود را برای مصاحبه کار آماده کنید.

به معلومات صوتی” نو وارد در سویدن (Ny i Sverige) “گوش دهید

سایر شیوه‌های گوش کردن

شما می توانید به قسمت پادکست از جمله سوئدی ساده، عربی، فارسی و انگلیسی گوش کنید.

شما می توانید مستقیما در کامپیوتر به پادکست گوش کنید. اگر می خواهید از طریق گوشی هوشمند و یا تبلت گوش دهید می توانید اپلیکیشن پادکست را نصب کنید. انتخاب اپلیکیشن با خود شماست، به طور مثال Spotify، Apple Podcasts یا Castbox.

در پادکست - تازه وارد درسوئد اشتراک بگیرید

شما می توانید در پادکست ما اشتراک بگیرید. وقتی که اشتراک می گیرید تمام بخش ها در کامپیوتر، گوشی هوشمند یا تبلت شما می آید. به دکمه اشتراک کلیک کنید در پادکستی که شما استفاده می کنید. کلیک کنید در جایی که نوشته شده: ”دنبال کنید” ”Follow” یا ”اشتراک بگیرید” .

شما می خواهید که پادکست -تازه وارد در سوئد در مورد چی باشد؟

به ما با کمال میل ایمیل ارسال کنید اگر شما پیشنهاد در مورد موضوعی دارید که فکر می کنید مناسب باشد.

ایمیل