Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

کسانی که در ضمانت کار و توسعه و یا در یک برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند میتوانند در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی برای حرفه هایی که در آنها کمبود نیروی کار وجود دارد شرکت کنند.

منظور از این آموزشها چیست

یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی شانس شما را برای پیدا کردن کار بالا می برد. نوع این رشته های حرفه ای بستگی به مشاغلی دارد که در آنها کمبود نیروب کاری وجود دارد. این دوره های آموزشی با همکاری بین دبیرستان مردمی و ما به وجود می آیند. این تحصیلات تضمین نمی کند که شما کار پیدا کنید، ولی فرصت های شغلی شما را به طور قابل ملاحظه ای بالا میبرد.

برنامۀ این آموزشها میتواند متفاوت باشد، ولی همۀ آنها شامل بخش عمده ای از کارهای عملی نیز می شوند. دبیرستانهای مردمی با گروه های آموزشی کوچک و منسجم یا یک رویکرد چند رشته ای کار می کنند.

این رشته ها تمام وقت بوده و تغلب فقط یک ساله اند. ولی طول این رشته ها ممکن بین حدود 6 تا 24 ماه تغییر کنند.

این دوره های آموزشی برای چه کسانی است

موارد زیادی فرصتهای شما را برای شرکت در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی تحت تأثیر قرار دهد. ما معمولاً به مجموعه تحصیلات و تجربیات قبلی شما، فرصت های شغلی شما و میزان نیاز بازار کار توجّه می کنیم.

شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. و همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • در jobb- och utvecklingsgarantin شرکت داشته باشید.
  • در یک etableringsprogrammet شرکت نکنید

چگونگی برگزاری این آموزشها

  • این ما هستیم که به همراهی شما تعیین می کنیم که آیا یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی برای شما مناسب است یا خیر.
  • ما بررسی می کنیم که کدام تحصیلات و کدام دبیرستان مردمی در حال حاضر وجود دارد که مناسب شما باشد.
  • نوع درخواست شما برای این رشته های تحصیلی فرق می کند. معمولاً شامل یک درخواست کتبی همراه با مصاحبه می باشد.

پشتیبانی مالی

شما در زمان شرکت jobb- och utvecklingsgarantin و یا etableringsprogrammet کمک هزینۀ مالی دریافت می کنید. شما غرامتی به صورت aktivitetsstöd, utvecklingsersättning و یا etableringsersättning دریافت می کنید. در زمانی که در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی شرکت می کنید کمک هزینه ای را که در چارچوب برنامۀ خود می گرفتید را همچنان خواهید گرفت.

بیمه

شما هنگام شرکت در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی تحت پوشش بیمۀ صدمۀ شخصی و بیمۀ عمر گروهی در میایید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید