Utbildningskontrakt

توافقی بین شما، ما و کمون محل زندگی شما برای این که بتوانید در سطح دبیرستان در مدارس عالی و یا دبیرستان های مردمی درس بخوانید.

منظور از این توافق چیست

با یک utbildningskontrakt میتوانید تحصیلات دبیرستانی را در مدارس عالی و یا دبیرستانهای مردمی انجام دهید. این کار در درازمدّت میتواند قرصتهای شغلی شما را افزایش دهد. قرارداد آموزشی یک توافق بین شما، ما و کمون محل زندگی شماست. شما میتوانید تحصیلات خود را با کار، کارآموزی و یا برنامه های پاره وقت دیگر ترکیب کنید.

شما میتوانید تا سن 25 سالگی و یا تا زمانی که تحصیلات دبیرستانی خود را تمام کنید یک قرارداد کاری داشته باشید.

این قرارداد برای چه کسانی است

یک قرارداد آموزشی برای کسانی است که احتیاج به تحصیلات دبیرستانی دارند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. همچنین بایستی دارای شرایط زیر باشید:

  • بین 20-24 سال داشته باشید
  • تحصیلات دبیرستانی خود را تکمیل نکرده باشید.
  • در یک etableringsprogrammet شرکت نکنید
  • در کمونی زندگی کنید که توافق کاری و همکاری بین کمون و ادارۀ کاریابی وجود داشته باشد.

چگونگی این پشتیبانی

برای اطلاعات بیشتر با ما و یا مشاوران تحصیلی و شغلی کمون محل زندگی خود تماس بگیرید. ما سپس ارزیابی می کنیم که آیا یک قرارداد تحصیلی روش خوبی برای بالا بردن فرصت های شغلی شما هست یا خیر.

پشتیبانی مالی

در صورتی که به صورت نیمه وقت و یا بیشتر درس میخوانید میتوانید برای گرفتن کمک هزینۀ تحصیلی از (Centrala Studiestödsnämnden (CSN درخواست دهید. در صورتی که کار وتحصیل را با هم ترکیب می کنید مسلماً برای زمانی که کار می کنید حقوق میگیرید. در صورتی که کارآموزی می کنید و یا در برنامۀ دیگری شرکت می کنید میتوانید حق گرفتن aktivitetsstöd یا utvecklingsersättning را داشته باشید که از طرف Försäkringskassan پرداخت می شود.

بیمه

شما زمانی که یک قرارداد آموزشی می نویسید بیمه میشوید. صندوق بیمۀ همگانی با مشعولیّت شما مثل در خواندن، کار کردن و یا سایر برنامه ها در ارتباط است.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید