اخطار یا محروم شدن از حق دریافت کمک‌هزینه در برنامه

اگر شما بطور مثال فعالانه در جستجوی کار نباشید یا فعالیت‌های خود را گزارش ندهید، ممکن است اخطار دریافت کنید. اگر اینکار چندین مرتبه تکرار شود ممکن است شما برای یک یا چند روز از حق دریافت کمک‌هزینه از صندوق بیمه‌های اجتماعی (Försäkringskassan) محروم شوید. وقتی نامه مربوط به اخطار یا محروم شدن را دریافت کنید می‌توانید پیش از صدور تصمیم قطعی اطلاعات/مطالب تکمیلی خود را ارائه کنید. در اینصورت می‌توانید از فُرم مخصوص که لینک آن در پایین این صفحه درج شده است، استفاده کنید.

اگر کاری که بایستی انجام بدهید، انجام ندهید چه می شود؟

اداره کاریابی بررسی می کند که شما در برنامه، شرایط دریافت کمک هزینه را دارید و در صورت داشتن سوء رفتار یا اختلال در جستن کار به گونه ای که منجر به تمدید دوره بیکاری شما شود، در مورد دادن اخطار یا محروم کردن شما از دریافت کمک هزینه تصمیم می گیرد.

اگر از موسسه هایی که با ما همکاری دارند پشتیبانی دریافت میكنید آنها موظفند در صورتی كه به هر ترتیبی رفتار نامناسب داشته و یا کار جستجوی مشاغل خود را طولانی كرده یا باعث بیكاری خود شده باشید مراتب را به اداره کاریابی اطلاع دهند.

اگر رفتار ناشایست داشته و یا اختلال در کار جستجوی شغل خود بوجود آورید

شما باید آنچه را که توافق کرده ایم انجام دهید تا سوء رفتاری از شما و یا اختلال در یافتن کار محسوب نشود.

این می تواند منجر به اخطار یا محرومیت از کمک هزینه در برنامه شود

برای اینکه رفتار نادرستی نداشته باشید باید:

 • برنامه ای را با ما تهیه کنید
 • گزارش فعالیت خود را به موقع به ما ارسال کنید
 • در جلسات شرکت کنید یا در ساعات تعیین شده با ما و موسسه هایی که با ما همکاری دارند تماس بگیرید
 • وقتی موافقت کردیم با شما تماس بگیریم در دسترس باشید
 • در تلاشها یا فعالیتها شرکت کنید
 • برای کار یا تحصیلاتی که از شما خواسته ایم درخواست بدهید (anvisat)
 • برای یافتن شغل فعالانه اقدام کنید، مانند مشاغل آگهی شده، مشاغلی که اداره کاریابی از شما می خواهد برای آنها درخواست بدهید (anvisat) و یا مشاغلی که درباره آنها بشما آگاهی داده شده است.
  همچنین می توانید علاقه خود را برای کاری به کارفرما اعلام کنید یا رزومه خود را برای او بفرستید.
 • اولین مرتبه: یک اخطار دریافت می کنید.
 • دفعۀ دوم: 1 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ پنجم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید

اگر کار، کارآموزی یا برنامه یا اقدام دیگری را نپذیرید، مدت زمان بیکاری خود را تمدید کنید.

اگر شما

 • کار مناسبی که به شما پیشنهاد را نپذیرید
 • در دورۀ آموزشی که به شما پیشنهاد شده و در آن پذیرفته شده اید، شرکت نکنید
 • عمداً از استخدام خود ممانعت کنید
 • اقدامات یا فعالیت ها را نپذیرید

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید این اتفاقات می افتند

 • دفعۀ اول: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ دوم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر باعث بیکاری خود بشوید

اگر از کار خود استعفا بدهید خودتان باعث بیکار شدن خود شده اید.

اگر شما

 • بدون دلیل موجه از کار خود استعفا بدهید
 • طوری رفتار کنید که استخدام شما فسخ شود

اگر خودتان باعث بیکاری خود بشوید این اتفاقات می افتند

 • دفعه اول و دوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر عمداً اطلاعات غلط ارائه کنید

صندوق بیمه های اجتماعی می تواند کمک هزینه شما را برای یک مدت طولانی قطع کند. این امر در مواردی صِدق می کند که شما عمداً یا اِهمال شدید اطلاعات غلط یا گمراه کننده به صندوق بیمه داده باشید و سعی کرده باشید پول بیشتری از آنچه استحقاق آنرا دارید را دریافت کنید.

هنگام اخطار یا محروم شدن از حق دریافت کمک‌هزینه در برنامه

وقتی اخطار دریافت کنید یا از حق دریافت کمک‌هزینه محروم شوید یک نامه اطلاع‌رسانی از ما دریافت می‌کنید. پیش از آنکه ما تصمیم نهائی را صادر کنیم شما فرصت دارید اطلاعات/مطالب خود را تکمیل کنید.

فُرم مخصوص ارائه اطلاعات/مطالب تکمیلی (فقط به زبان سوئدی)

وقتی تصمیم نهائی را دریافت می‌کنید و ناراضی هستید

اگر از تصمیم نهائی ناراضی هستید می‌توانید تقاضای تجدیدنظر کنید. در اینصورت فُرم موسوم به درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم اخطار یا محروم شدن ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.

نسبت به یک تصمیم، تقاضای تجدیدنظر کنید (فقط به زبان سوئدی)