اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی

اگر بطور مثال فعالانه در جستجوی کار نباشید یا از گزارش دادن فعالیت های خود امتناع کنید ممکن است یک اخطار بگیرید. در صورتی که چند بار اخطار بگیرید ممکن است از کمک هزینۀ ادارۀ بیمۀ همگانی برای یک یا چند روز محروم شوید.

اگر یک هشدار یا تصمیم برای تعلیق پرداخت جریمه دریافت کرده اید، چه کاری باید انجام دهید؟

در اول شما از طرف ما یک نامه دریافت می کنید که در برخی موارد نیز حاوی تصمیم اولیه ای است. قبل از تصمیم گیری نهایی، شما فرصت دارید که نظر بدهید. شما می توانید از فرم پاسخ در ویب استفاده کنید، تماس بگیرید یا فرم را ارسال کنید. قبل از تصمیم گیری در مورد تحریم یا اخطار" که در نامه دریافت می کنید به نامه ارتباط پاسخ بدهید.

از طریق فرم پاسخ نظریات خود را ارائه نماید

اگر از تصمیم نهایی راضی نیستید، می توانید درخواست کنید که ما آن را مجددا بررسی کنیم. در این صورت فرم را پر کنید و درخواست بازرسی مجدد نماید در مورد تصمیم برای اخطار یا تحریم» را پر کنید و آن را برای ما ارسال کنید.

در خواست برای برسی مجدد

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید

اگر کارهائی را که باهم توافق کرده ایم انجام ندهید در جستجوی کار اِهمال کرده اید.

اگر شما

 • برای تنظیم برنامه بهمراه ما مشارکت نکنید
 • گزارش فعالیت های خود را به موقع به ما تحویل ندهید
 • توافق برای ملاقات یا تماس با ما را رعایت نکنید
 • در فعالیت ها و اقدامات شرکت نکنید
 • کار/شغل یا دوره های آموزشی که ما ارائه می کنیم را درخواست نکنید
 • فعالانه در جستجوی کار نباشید

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید این اتفاق خواهد افتاد

 • اولین مرتبه: یک اخطار دریافت می کنید.
 • دفعۀ دوم: 1 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ پنجم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید

اگر کار، کارآموزی یا برنامه یا اقدام دیگری را نپذیرید، مدت زمان بیکاری خود را تمدید کنید.

اگر شما

 • کار مناسبی که به شما پیشنهاد را نپذیرید
 • در دورۀ آموزشی که به شما پیشنهاد شده و در آن پذیرفته شده اید، شرکت نکنید
 • عمداً از استخدام خود ممانعت کنید
 • اقدامات یا فعالیت ها را نپذیرید

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید این اتفاقات می افتند

 • دفعۀ اول: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ دوم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر باعث بیکاری خود بشوید

اگر از کار خود استعفا بدهید خودتان باعث بیکار شدن خود شده اید.

اگر شما

 • بدون دلیل موجه از کار خود استعفا بدهید
 • طوری رفتار کنید که استخدام شما فسخ شود

اگر خودتان باعث بیکاری خود بشوید این اتفاقات می افتند

 • دفعه اول و دوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید. اگر پول دریافتی شما برمبنای غرامت بیکاری باشد پس از 45 روز به 223 کرون در روز کاهش می یابد.

اگر عمداً اطلاعات غلط ارائه کنید

صندوق بیمه های اجتماعی می تواند کمک هزینه شما را برای یک مدت طولانی قطع کند. این امر در مواردی صِدق می کند که شما عمداً یا اِهمال شدید اطلاعات غلط یا گمراه کننده به صندوق بیمه داده باشید و سعی کرده باشید پول بیشتری از آنچه استحقاق آنرا دارید را دریافت کنید.