زمانیکه بیکار میشوید

تماسهای شما با ادارۀ کاریابی بستگی به مدت بیکاری شما دارد. در صورتی که بدانید در سه ماه آینده کار خواهید داشت نمیتوانید جلسۀ برنامه ریزی با ما داشته باشید. در این مدت فقط میتوانید از خدمات الکترونیکی ما استفاده کنید.

skriv in dig

نامنویسی کنید

شما در اولین روز بیکاری خود با استفاده از شناسۀ الکترونیکی میتوانید در وب سایت ادارۀ کاریابی نامنویسی کنید. با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. در صورتی که سوالی در مورد آ-کاسا و عضویت خود دارید میتوانیدمستقیماً با آ-کاسا تماس بگیرید.

نامنویسی کنید

line dotted line
infor ditt möte

جلسۀ برنامه ریزی

در صورتی که میدانید که در طی 3 ماه آینده شروع به کار یا تحصیل خواهید کرد جلسۀ برنامه ریزی با ما نخواهید داشت. در صورتی که جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید در طی آن جلسه در مورد کارهایی که باید انجام دهید وکمک هایی که میتوانید دریافت کنید اطلاعاتی کسب می کنید. این جلسه حدود 30 دقیقه طول می کشد و به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از جلسه خود را کاملاً آماده کرده باشید. در طی این جلسه با همدیگر برنامه ای را طرح می کنیم که در مسیر شروع کار یا تحصیل به شما کمک کند.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

dotted line
mina sidor

صفحۀ شخصی

شما میتوانید در صفحۀ شخصی برنامۀ خود را دنبال کنید. شما و مسئوا ادارۀ کاریابی با هم در مورد فعالیت هایی که برای شما مناسبترین است به توافق می رسید. این فعالیت ها ممکن بطور مثال شرکت در وبینار (سمینار اینترنتی)، نوشتن برنامک cv یا خواندن زبان سوئدی باشد بعد از آن شما خودتا یاید برنامه را پویا نگه دارید و برای رسیدن به اهداف خود اقدام کنید.

در صورتی که میدانید در طی 3 ماه آینده شروع به کار یا تحصیل می کنید در صفحۀ شخصی خود برنامۀ اتوماتیک دریافت می کنید.

صفحۀ شخصی

dotted line
aktivitetsrapportera

فعالیت های خود را گزارش دهید

شما هر ماه بایستی یک گزارش فعالیت تحویل دهید. اینکار برای دریافت حمایت صحیح در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل و برای دریافت کمک هزینه استقرار زندگی و کار خود از صندوق بیمه های اجتماعی مهم است. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

فعالیت های خود را گزارش دهید

dotted line
 fraga om ditt arende

از ما سوال کنید

در صورتی که نیاز به کمک دارید می توانید با یکی از مسئلین ادارۀ کاریابی یه صورت تلفنی تماس بگیرید یا چت کنید. شما همچنین میتوانید در مورد برنامه ها، تحصیلات و سایر پشتیبانی ها سوال کنید. سریعترین راه تماس با ما از طریق چت کردن است

چت کنید

dotted line
fa extra stod och uppfoljning

دریافت کمکهای بیشتر و پیگیری

اگر مدت زمان بیشتری بیکار بوده اید، کمتر از 25 سال سن دارید و یا به تازگی وارد سوئد شده اید میتوانید با شرکت در برنامه های ما کمک های بیشتری دریافت کنید. با یکی از مسئولین ادارۀ کاریابی در مورد ارزیابی نیازهای ویژۀ خود صحبت کنید.

پشتیبانی از شما که بیکارید

dotted line
skriv ut dig

پروندۀ خود را ببندید

شما باید زمانی که شروع به کار یا تحصیل می کنید به ما اطلاع دهید. این کار را به راحتی با کلیک کردن روی «Skriv ut dig» انجام می دهید. در صورتی که تصمیم به بستن پروندۀ خود در طی سه ماه گرفته باشید، ده روز قبل از تاریخ بستن پرونده تان به شما یادآوری می شود.

پروندۀ خود را ببندید

line dotted line

چگونگی تاثیر ویروس کرونا بر جویندگان کار

سوالات و پاسخ های متداولی که در مورد ویروس کرونا جمع آوری شده و بهتر است آنها را بخوانید.

پرسش ها و پاسخ ها