فاصلۀ شما تا بازار کار این چنین ارزیابی می شود

ادارۀ کاریابی از یک پشتیبانی ارزیابی آماری، برای تشکیل پرونده، استفاده میکند. هد ف از این کار استفادۀ نرم افزار از اطلاعات شخصی افراد برای ارزیابی برخی ویژگیهای شخصی یک فرد حقیقی است تا از طریق تحلیل آنها بتوان مثلاً شرایط اقتصادی، سلیقه و علائق شخصی، رفتار و یا شهر محل زندگی فرد را پیش بینی کند. هدف ادارۀ کاریابی از این کار و تشکیل پرونده تعیین فاصلۀ شما از بازار کار است.

اساس این کار اطلاعات وارده شما در هنگام ثبت نام است

تشکیل پرونده بر اساس اطلاعات فردی شما که در هنگام ثبت نام وارد کرده اید و یا اطلاعاتی که ممکن است در مورد شما در سیستم ما وجود داشته باشد انجام میشود. ادارۀ کاریابی همچنین میتواند از اطلاعات موجود در سازمانهای دیگر هم مانند ادارۀ مهاجرت نیز استفاده کند. اطلاعاتی که استفاده میشوند شامل زمان ثبت نام، تحصیلات، سن و شرایط شهر زندگی شما می باشند.

اطلاعات زمان ثبت نام شامل موارد زیر میباشد

کشور محل زندکی

استان

کدپستی

شهر محل زندگی

کمون یا شهرداری

میزان تحصیلات

گرایش تحصیلی

مشاغل مورد جستجو (تا 4 مورد)

سن

جنسیت

عضویت در آ-کاسا (بیمۀبیکاری)

ماه ثبت نام

تعداد روزهایی که در این دورۀ بیکاری، ثیت بوده اید

تعداد روزهایی که در دورۀ قبلی بیکاری، ثبت بوده اید

تعداد دفعات دور ه های ثبت شده بیکاری

تعداد روزهایی که در طی دوره های قبلی بیکاری از ادارۀ کاریابی کمک گرفته اید

برنامه هایی که قیلاً در آنها شرکت کرده اید

دوره های بیکاری

کد معلولیت

اطلاعات دیگری که داده های شخصی نیستند اما در ارزیابی ما برای حمایت از شما، از آنها استفاده می شود

داده های آماری SCB

میزان بیکاری در منطقۀ پستی

میانگین درآمد در منطقۀ پستی

کیزان تحصیلات در منطقه پستی

تقسیم ملیت های مختلف در منطقه پستی

تعداد خانوار های تک نفره در منطقه پستی

فاصلۀ شما تا بازار کار

به نظر ادارۀ کاریابی این متغیرها معیار سنجش برای فاصلۀ شما تا بازار کار است. برای مثال طول مدت ثبت بیکاری شما به معنی این است که شما فاصلۀ بیشتری تا بازار کار دارید. نتیجۀ این موضوع این است که شما به عنوان کارجو در یکی از دسته بندی های زیر قرار میگیرید.، تا نشان دهد چه نوع کمکی برای شما بهترین است.

ارزیابی از حمایت در دو سرویس از خدمات اداره کاریابی استفاده می شود: سرویس تجهیز و تطبیق و سرویس حمایت و هم­خوانی.

سرویس "تجهیز و تطبیق" برای کسانی است که در یکی از 32 کمون زیر زندگی می کنید

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

اگر در هیچ یک از این کمون‌ها زندگی می کنید، سرویس "حمایت و هم­خوانی" برای شماست.

دو گروه مختلف در سرویس "حمایت و هم­خوانی"

 • بنا به برآوردهای ما شما نیاز کمی به حمایت دارید و می توانید خود را با کمک به عنوان مثال خدمات دیجیتالی اداره کاریابی اداره کنید.
 • بنا به ارزیابی ما شما برای یافتن کار یا شروع به تحصیل نیاز به حمایت اضافی دارید.

سه دستۀ مختلف "تجهیز و تطبیق" 

 • شما در دسته ای قرار می گیرید که به نظر ادارۀ کاریابی نیاز کمی به کمک و پشتیبانی دارید و خود میتوانید با استفاده از خدمات الکترونیکی ادارۀ کاریابی کارهای خود را انجام دهید.
 • شما برای پیدا کردن کار یا شروع آموزش های مختلف به کمک و پشتیبانی بیشتری نیاز دارید.
 • شما نیاز به پشتیبانی عمیق تری دارید که ادراۀ کاریابی در این مورد بررسی های بیشتری انجام خواهد داد.

کمکی که برای شما بهترین است

بدون توجه به دسته ای که در آن قرار می گیرید، شما در هر حال یکی از مسئولین ادارۀ کاریابی را ملاقات خواهید کرد. مسئول مورد نظر تمامی اطلاعات مربوط به شما را بررسی کرده و در مورد پشتیبانی مورد نیاز شما تصمیم گیری می کند. تشکیل پرونده و دسته بندی فقط بخشی از اساس تصمیم گیری در مورد پشتیبانی مورد نیاز میباشد.

اطلاعات شما محفوظ است

اطلاعاتی که شما به ادارۀ کاریابی عرضه می کنید مشمول قانون حفظ حریم خصوصی می باشد و بر اساس قانون هایی مانند مقررات حفاظت از داده ها (GDRP) استفاده خواهند شد. داده های مربوط به شما تا حداکثر سه سال پس از اتمام پروندۀ شما نزد ادراۀ کاریابی آرشیو می شوند. اطلاعاتی که برای داده های آماری استفاده خواهند شد تا ده سال پس از گزینش آرشیو میشوند. این اطلاعات فقط توسط کارکنان مسئول استفاده میشوند و حداکثر تا سه سال نزد ما حفظ می شوند.

اطلاعات بیشتر

اساس حقوقی تشکیل پرونده منفعت عموم و ارزیابی سازمانی است. هدف از این کار رسیدگی به پرونده است.

در لینک زیر اطلاعات بیشتری در مورد استفادۀ ادارۀ کاریابی از داده های شخصی شما و حقوق شما به عنوان فردی که نزد ما ثبت شده موجود است:

نحوۀ استفاده از اطلاعات شخصی شما