Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Adigaaga shaqadoonka ah, lehna fursado fiic-fiican oo ku aaddan in shirkad sameysatid waxaad mararka qaarkood heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shirkad sameysaneysid. Billawga hore ee hawlaha shirkadda waxaad heleysaa kaalmo dhaqaale oo qaabkoodu yahay taageero wax qabasho.

Waa maxay

Stöd till start av näringsverksamhet waxaa loogu tala galay adigaaga doonaya in aad shirkad sameysatid, adigoo kaligaa ah ama adiga iyo dad kale oo wada jira. Fursadaha aad taageero ku heli kartid waa in fikraddaada ganacsi ay faa’iido badantahay, ayna ku masruufi karto waqtiga fog.

Yaa loogu tala galay

Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaad u baahantahay sidoo kale in aad buuxisid waxyaabaha soo socda:

  • Waa in aad buuxisay 18 sano.
  • Waa in aad tahay shaqo la’aan ama aad khatar ugu jirtid in aad shaqo la’aan noqotid. Laakinse shuruudaha waa laga dhaafay taageerada aagagga ku yaalla degmooyinka aan sidaas loo degganeyn.

Sidan ayey wuxu u shaqeeyaan

Waxaan marka hore qiimeyn ku sameyneynaa fikraddaada ganacsi iyo fursadaha aad u haysatid in aad shirkad waddid. Waxaan ka duuleynaa khibradahaaga iyo duruufaha kale si aad u waddid shirkad. Waxaan sidoo kale tixgelin siineynaa sida suuqa shaqada iyo tartanku u muuqdaan xagga faracaaga..

Adigaaga raba in aad shirkad sameysatid waxaad mararka qaarkood sameyn kartaa tababar shaqo si aad kor ugu qaaddid khibradahaaga ku aaddan faraca ay shirkaddaadu ka shaqeyn doonto. Haddii aadan shirkad horay uga shaqeysiin waxaan mararka qaarkood kugu casuumi karnaa kulamo warbixineed, tala bixin iyo koorsooyin loogu tala galay shirkadlayaasha cusub.

Taageero dhaqaale

Waxaad xaq u leedahay aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning. Waxaad lacagta qaadan kartaa ugu badnaan lix bilood.

Ceymis

Taageerada wax qabashada kulama jirtid ceymis. Macnaha waa in adigu aad eegtaa badbaadada ceymiskaaga.

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.