Taageero loogu tala galay adigaaga shaqo la’aanta ah

Qof shaqo la’aan ah ahaan, ama haddii aad baahi gaar ah qabtid, waxaad naga heli kartaa caawimaad dheeraad ah iyo taageero. Halkan waxaad ka arki kartaa nooc caawimaadda ee aad heli kartid.

A

Arbetsmarknadsutbildning

Waxbarashada suuqa shaqadu waxay kaa dhigeysaa qof soo jiidasho u leh suuqa shaqada ee iminka taagan. Waxbarashadu badanaa waa mid si wadajir ah adiga iyo shaqo-bixiya la idiinkugu cabbiray, waxayna badanaa si toos ah kuu gaarsiineysaa in aad shaqo heshid.

Arbetspraktik

Ma u baahantahay in aad heshid khibrad shaqo, korna u qaaddid fursadaha aad shaqo ku heleysid? Markaas tababar shaqo ayaa kugu habboonaan kara. In tababar shaqo aad goob shaqo ku qaadatid, adigaaga doonaya in aad shirkad furatid, waxay sidoo kale kuu noqon kartaa isdiyaar-gareyn.

Arbetsträning med handledare

Fursad laguugu tala galay adigaaga leh qorshe socda oo saldhigasho in aad shaqo ku tijaabisid, adigoo taageero dheeraad ah ka helaya gacanqabte jooga goobta shaqada.

B

Bidrag för personligt biträde

Qof jooga goobtaada shaqada ayaad taageero ka heli kartaa haddii ay liidato kartidaada shaqo iyadoo ay naafanimo sabab u tahay. Shaqabixiyahaaga ayaa markaas kaalmo helaya si uu shaqaale kuugu qoondeeyo.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Adigaaga haya fikrad ganacsi oo wanaagsan oo faa’iido dhali karta, qabana naafanimo keeneysa hoosayn xagga kartida shaqada ah, waxaad heli kartaa kaalmo loogu tala galay kharashaadka la xiriira billaabidda hawlahaaga shirkadeed.

H

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Waxaad heli kartaa kaalmo loogu tala galay qalab wax caawiya si aad shaqadaada u gudan kartid. Shaqabixiyahaagu sidoo kale wuu heli karaa kaalmo loogu tala galay qalab wax caawiya ama in baahidaada la waafajiyo goobtaada shaqada.

I

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Marka aad ka qeyb qaadaneysid qaar ka mid ah dadaalladeenna waxbarashada, waxaad heli kartaa taageero la xiriirta waxbaridda, oo lagu dhameystiray qalab wax caawiya.

Introduktionsjobb

Marka aad u baahantihid caawimaad si aad suuqa shaqada u soo gashid. Waxaad isku darsaneysaa shaqo hordhac ah iyo waxbarasho, oo labaduba xoojinaya kartidaada aqoon-iyo shaqo, daboolayana baahida shaqabixiyaha.

L

Lönebidrag

Haddii uu naafanimo awgeed karaankaaga shaqadu uu hooseeyo waxaad heli kartaa shaqo duruufahaaga la waafajiyay. Isla mar ahaantaas wuxuu shaqabixiyahaagu mushaarkaaga u heli karyaa kaalmo lacageed.

N

Nystartsjobb

Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaa ama jirro awgeed ka maqnaa suuqa shaqada, ku siineysaa fursad aad dib ugu billawdid.

P

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Aaggaaga waxaa ka jiri kara mashruuc la xiriira siyaasadda suuqa shaqada oo aan la wadno laacibiin kale. Haddii uu aaggaaga ka jiro mashruuc habboon waxaa laguu soo jeedin karaa in aad ka qeyb qaadatid.

Psykosocialt anpassningsstöd

Haddii aad dhibsaneysid xaaladaha bulshonimo ee shaqada ama aadan is hubin marka laga hadlayo waxyaabaha bulsho- iyo dhimir ahaan leesaga baahanyahay goobta shaqada, caawimaad ayaad naga heli kartaa.

S

Samhall

In aad u shaqeysid Samhall waxay fursad kuu siineysaa in aad horuumarisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Inta aad u shaqeyneysid waxaad heleysaa taageero iyo gacan qabasho.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Shaqo lagu waafajiyay adigaaga naafada ah.

Snabbspår

Waddada degdegga ahi waa waddo lagu galo suuqa shaqada oo loogu tala galay adigaaga Swiidhan ku cusub ee leh khibrad ama waxbarasho ku aaddan xirfad baahi weyn shaqaale loogu qabo.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Adigaaga shaqadoonka ah, lehna fursado fiic-fiican oo ku aaddan in shirkad sameysatid waxaad mararka qaarkood heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shirkad sameysaneysid. Billawga hore ee hawlaha shirkadda waxaad heleysaa kaalmo dhaqaale oo qaabkoodu yahay taageero wax qabasho.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Tijaabin in aad wax dhigatid, wax ka ogaw awoodahaaga ku wada, helna waddo waxbarasho oo horay kuu geyneysa waxbarasho ama shaqo. Hawlaha wax qabashada ee ku aaddan in niyad u yeelidda, tababarashada farsamada wax dhigashada iyo in nuxurka diiradda la saaro waxaad ku noqoneysaa qof si fiican ugu diyaarsan in uu waxbarasho sii wato. Waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga xagga shaqada.

Stöd och matchning

Taageero iyo wax la eegid waxaa loogu tala galay adigaaga si is daba joog ah, oo baahidaada waafaqsan ugu baahan taageero marka aad shaqo raadsaneysid. Caawimaad ayaad ka heleysaa gacanqabte ka socda mid ka mid ah qandaraaslayaasheenna. Gacanqabtuhu wuxuu kugu caawinayaa waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho.

Svenska för invandrare

Waxbarashada swiidhishka loogu talagalay ajaanibta waxaad adigaaga Swiidhan ku cusubi ku baraneysaa aqoonta aasaasiga ah ee afka swiidhishka. Waa degmada aad ku diiwaangashantahay cidda waxbarashada bixineysa.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

Haddii aad naafo tihid waxaad heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shaqo raadineysid ama marka aad goob shaqo ku cusubtihid. Qof taageero kuu ah ayaa kaa caawinaya hawlaha shaqada iyo wixii kale ee loo baahanyahay si aad shaqo u heshid.

U

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Shaqooyinka badankoodu waxay u baahanyihiin waxbarasho aasaasi ah, haddii aad waxbarasho dugsi sare leedihidna waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Taageerooyinkeenna kala duduwan waxaad fursad ugu haysataa in aad dhistid kartidaada aqoon- iyo khibradeed.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

Si aad kor ugu qaaddid fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid waxaad kartidaada aqoon- iyo xirfadeed ku dhisi kartaa waxbarasho jaamacadeed ama mid ka sarreysa heerka dugsiga sare. Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid, aadna leedihid xirfad ay jirto baahi aad u weyn oo shaqaale loo qabo waxaa sii jira fursado aad fara badan.

Utbildningskontrakt

Heshiis u dhexeeya adiga, annaga iyo degmadaada oo ku aaddan in aad waxbarashada dadka waaweyn ee degmada ama dugsi shacbi oo dadka waaweyn ah aad dugsi sare ka dhiganeysid.

V

Validering

Ansaxin waxay ka dhigantahay in kartidaada aqoon- iyo khibradeed laguu qiimeynayo. Waxay taasi khuseysaa aqoonta aad waxbarasho ku kasbatay, tan aad suuqa shaqada ka kasbatay iyo tan nolol maalmeedka.

Y

Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

Adigaaga ka qeyb qaadanaya damaanadqaadka shaqada- iyo horuumarka ama barnaamijka saldhigashada waa ka qeyb qaadan kartaa waxbarasho dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn oo ku jihaysan xirfad baahi shaqaale ay ka jirto.

Yrkesintroduktionsanställning

Shaqaaleysiinta xirfad baridda waxaad ku baraneysaa xirfad, waxaad ku heleysaa khibrad, waxaadna kor ugu qaadeysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.