Is diiwaan-geli

Uma baahnid in aad tagtid mid ka mid ah xafiisyadeenna. Maalinta ugu horreysa ee shaqo la'aantaada aqoonsi elekteroonig ah iskula qor barta intarneetka ee xafiiska shaqada. Ballan wax isla qorsheyn ah la dhigo xiriiriyaha shaqada, a-kaasana toos u dalbo.

Sidan ayaa la isu diiwaan-geliyaa

Is diiwaan-geli maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay

Waa muhim inaad Xafiiska Shaqada iska diiwaan geliso maalinta ugu horeeyso oo aad shaqo laawe noqoto. . Xaaladdaas maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha wuxuu helayaa fursad u ku qiimeeyo haddii laga bilaabo maalinta ugu horeesyo aad xaq ku leedahay gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha iyo in kale.

Markii maalinta ugu horeeyso ee aad shaqo laawe tahay, aad iska diiwaan geliso Xafiiska Shaqada, oona hab firfircoon shaqo u raadsnaayso, waxaa suuraggal noqon karto in hay`ad kale, ama maamulka Dowladda hoose kale u qiimeeyo xaq u yeelashada qaadashada gunnada. Maamulka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] wuxuu tusaale go`aan ka gaari karaa dakhliga ku salaysan gunnada jirrada [sjukpenningpenninggrundande inkomst, SIG].

Buuxi dhamaan macluumaadka aad awoodo. Markay sii badato waxa aanu kaa ognahay ayaanu si dhakhso ah kuu caawin karnaa.

Sidan ayaad isu diiwaan-gelinaysaa

 • Ku gal aqoonsigaaga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).
 • Haddii aanad wax koonto ah ku lahayn arbetsformedlingen.se waa khasab inaad marka hore buuxiso macluumaadkaaga oo samaysato koonto.
 • Marka aad samaysato koonto ee aad ku gasho aqoonsigaaga elaktarooniga ah ayaad bilaabi kartaa diiwaan-gelintaada shaqo raadiye ahaan.
 • Waxaad buuxinaysaa macluumaadka ku saabsan tusaale ahaan waxbarasho, shaqo hore, aqoonta, noocyada shaqo ee aad raadinayso iwm. Isa sii diyaari adigoo soo qaadanaya shahaado, caddayn, cv iyo wixi kale.
 • Waxaad ugu dambeyn ballansanaysaa wakhtiga kulankaaga ugu horeeya ee aad nala yeelanayso.

Is diiwaan-geli

La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta

Qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad tahay bilaa shaqo. Inta ay leegtahay lacagta aad heli kartaa waxay ku xirantahay waxyaabo ay ka mid yihiin inta aad horey u soo shaqaysay iyo haddii aad xubin ka tahay qasnad shaqo la'aan.

La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta oo codso magdhabkan. Sida ugu sahlan ee aad u samaynaysaa waa iyadoo loo maro in la galo bogga intarnatka ee qasnadaada shaqo la'aanta.

Haddii aanad xubin ka ahayn mid kamid ah qasnadaha shaqo la'aanta waxaad si kastaba ha ahaatee fursad u leedahay inaad hesho wax magdhab ah.

Qasnada shaqo la'aanta

Isu diyaari kulanka aad nala leedahay

Ka hor kulankaaga ugu horeeya waxaa fiican inaad bilowdo inaad is diyaariso oo keligaa sii qorshayso. Markaasi kulankeena ugu horeeyaa wuxuu yeelanayaa micno. Waxaad tusaale ahaan samayn kartaa inaad

 • eegto oo dib u cusboonaysiiso cv-gaaga
 • soo qaado shahaaddooyinkaaga iyo caddaymahaaga
 • ka fikirto waxa aad doonaysid inaad ka shaqayso

Ka hor kulanka ugu horeeya

Maxaa dhaca xilliga kulankan?

Kulankaaga ugu horeeya ee aad nala leedahay adiga iyo shaqo dhexdhexaadiye ayaa isla eegaya waxyaabahan:

 • aqoontaada
 • noocyada shaqo ee aad raadinayso
 • sida suuqa shaqadu u eegyahay
 • nooca taageero ee aad naga heli karto
 • sida aad samaynayso si aad u gaarto hadafkaaga.

Su'aalo iyo jawaabo

Sidee ayaan u baajinayaa ballan ama u baddelayaa ballanta kulan aan idinka idinla leeyahay?

Si loo baajiyo ballan ama loo baddelo ballanta kulan waa inaad nala soo xiriirtaa.

Haddii kulankaagu ku dhaafo ama aad ilowdo inaad noo soo sheegto in aanad ka qayb-qaadan karin wakhtigi loogu talogalay waxay arintani raad ku yeelanaysaa gunnadaada lacagta.

Nala soo xiriir

Miyaan is diiwaan-gelin karaa bilaa aqoonsiga elaktarooniga ah?

Miyay tahay in aanad isticmaali karin adeegayaga intarnatka laakiin aad naga diiwaan-gashanayd xilli ka mid ah labadii sanno ee ugu dambeeyay? Markaas waxaad wici kartaa xarunta telafoonkayaga isla maalinta kuugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo si aad isu diiwaan-geliso sidii shaqo-raadiye ahaan mar kale. Anaga ayaa markaasi wargelinayna qasnadaada shaqo la’aanta inaad tahay bilaa shaqo si aad u codsato gunnada lacagta.

Suurtagalnimada is diiwaan-gelinta dhanka telafoonka waxay ansax tahay si ku meel-gaar ah si loo yareeyo faafinta cudurka ee faayraska koroona.

Miyaan is qori karaa ka hor maalinta ugu horeysa ee aan ahay shaqo la’aan?

Haa, adigiu waad is qori kartaa ka hor intaanad noqon bilaa shaqo, laakiin ta ugu fiican waa inaad sugto ilaa iyo maalinta ugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo.

Haddii aad iska qortid dhanka boggayaga intarnatka una baahato inaad wargeliso qasnadda shaqo la’aanta xilli ah taariikh dambe markaas waad na soo wici kartaa ama nagala sheekaysan kartaa qoraalka kombiyuutarka marka la gaaro taariikhda aad doonaysid inaad samayso diwaan-gelintan. Haddii aad is qortay adigoo shakhsiyan u soo booqday xafiis waxaad wacaysaa xaruntayada telafoonka si aad u samayso is diiwaan-gelinta dhanka telafoonka.

Nala soo xiriir

Sidee ayaan inaan ahay bilaa shaqo u wargelin karaa qasnadda shaqo la’aanta?

Markaad iska qortid dhanka boggayaga intarnatka adigoo isticmaalaa aqoonsiga elaktarooniga ah waxaad isla markaasba sheegaysaa inaad ka fikirayso codsashada qasnadda shaqo la’aanta. Ka dib booqo bogga intarnatka ee qasnadaada shaqo la’aanta si aad u buuxiso macluumaadka ay iyagu u baahanyihiin.

Haddii aad horey uga qornayd ugana diiwaan-gashanayd qasnadda shaqo la’aanta laakiin ay ku jirtay hakad iyadoo ay sabab u tahay inaad shaqaynaysay ama aad xanuusanaysay muddo waxaad u baahanaysaa inaad nagala soo xiriirto telafoonka ama qoraalka sheekaysiga kombiyuutarka. Markaas anaga ayaa wargelinayna qasnadaada shaqo la’aanta in aad mar kale tahay shaqo raadiye.

Nala soo xiriir

Waa maxay dakhliga ku salaysan gunnada xanuunka iyo fasaxa waalidnimo, SGI?

SGI micnaheedu waa dakhliga ku salaysan gunnada xanuunka iyo fasaxa waalidnimo. Qasnadda Caymiska ayaa xisaabinaysa SGI adigu aad yeelanayso. SGI-gaaga ayaa aasaas u ah intay leegtahay lacagta aad heli karto haddii tusaale ahaan aad xanuusato ama aad gelayso fasax waalidnimo.

La xiriir Qasnadda Caymiska haddii aad hayso su’aalo ku saabsan SIG-gaaga iyo sida aad u ilaashan karto dhanka xaaladaha kala duwan.

Qasnadda shaqo la’aanta

Maxaa ansaxa ah markaan helo lacagta kaalmada ee shaqo ka tegista?

Haddii aad heshay lacagta kaalmada ee shaqo ka tegista waxaan kugula talinaynaa inaad is qortid maalinta ugu horeysa ee aad shaqo la’aan tahay oo iska wargeliso qasnadaada shaqo la’aanta. Qasnadda la’aanta ayaa markaas xisaabin doonta maalinta aad ugu horeyn heli karto gunnada lacagta. Qasnadda shaqo la’aanta waxay lacagta kaalmada ee shaqo ka tegista u arkaan sidii mushahaaro.

La xiriir Qasnadda Caymiska si aad u hesho macluumaad ku saabsan dakhligaaga ku salaysan jirro xanuun ama fasax waalidnimo maadaama ay arintan ay saamayn ku yeelan karto markaad is qortay.

Haddii aad shaqo raadiye ahaan is qorto xilliga wakhtiga aad haysato lacagta kaalmada ee shaqo ka tegista waxaad u baahanaysaa inaad xitaa si fir-fircoon u ahaato shaqo raadiye. Tani micnaheedu waa in lagaaga baahanyahay inaad raadiso shaqo oo samayso wargelinta hawlahaad qabatay bil kastaba.

Maxay tahay inaan ka fikiro haddii lagu baaqay shaqo ka fariisin ama la iga eryo shaqo?

Dhamaan dadka loogu baaqay shaqo ka fariisin ma u baahdaan in laga eryo shaqada laakiin waxaa fiican inaad isu sii diyaariso haddii ay tani dhacdo.

Sii fiiri waxa khuseeya tusaale ahaan wakhtiga ogeysiiska ee aad adigu leedahay. Bilow inaad samaysato warqada shaqo raadintaa ee cv-ga iyo warqad shakhsiyan ah si aad diyaar u sii ahaato haddii aad noqoto bilaa shaqo.

Haddii aad noqoto bilaa shaqo waa inaad is qortid dhankayaga isla maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay. Tani waxaad sida ugu fuddud uga samayn kartaa boggayaga intarnatka ee halkan.

Sidee baa ku ogaan karaa haddii lay diiwaan geliyay iyo in kale?

Haddii aadan hubin in lagu diiwaan geliyay iyo in kale, waxaad hubsasho awgeed iyo adigoo adeegsanayo qoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation] guda-geli kartaa [Mina sidor]. Haddii aad ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Shaqada, waxaa hoosta magacaaga ku qoran ”Min inskrivning”. Haddiise hoosta magacaaga ay ku qoran yihiin ereyada ”Skriv in dig” xaaladdaas weli laguma diiwaan gelin.

Sidee baa caddaynta diiwaan gelinta ku heli karaa?

Laf ahaantaada ayaa ka daaban kartaa caddaynta in aad ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Shaqada. Marka hore adigoo adeegsanayo aqoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation] guda-gal [Mina sidor], kaddib u gudub halka ay ku qoran yihiin ereyada "Visa/ändra mina uppgifter". Kaddib dooro "Dokument och intyg" kaddib waxaa ku soo ifabaxayo caddaynta oo leh qaabka [PDF], markaas kaddib ayaa daaban kartaa ama dooran kartaa in lagu tuso.

Markii aan is-diiwaan geliyay ma aanan qorin Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] aan ka tirsan nahay. Maxaan imminka sameeyaa?

Haddii markii aad is-diiwaan gelinaysay aadan na wargelin inaad gunnad ka codsan doonto Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha (a-kassa), khadka taleefanka nagala soo xiriir kaddib anaga ayaa Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha aad ka tirsan tahay wargelin doono. Haddiise aad is-diiwaan gelisay markii aad na booqanaysay, waa inaad mar labaad na soo booqata arrintaan darteeda. Wargelinta Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha waxay hirgalaysaa taariikhda aan khadka taleefanka nagala soo xiriirto ama na booqato, oona aqoonsigaaga caddeyso.