Foomam iyo caddeymo

Foomam caadi ah iyo caddeymo laguugu talo galay adigaaga shaqo la’aanta ah.

Marka aad a-kassa lacag ka dalbaneysid

Marka aad markii ugu a-kassa iska qoreysid, aad warkaagi hore wax ka beddeleysid, sanadka aad warkaaga a-kassa u gudbineysid.

U sheegidda shaqo la’aantaada ee a-kassada

Ma shaqeyneysay shaqo la’aanta ka hor? Markaas waa in shaqo bixiyahaagi hore uu buuxiyaa caddeynta shaqo bixiyaha oo uu u diraa a-kassadaada.

Caddeynta shaqo bixiyaha

Ma shirkad ayaad lahayd inti aadan shaqo la’aan noqon? Markaas waa in aad buuxisaa caddeyta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha, una dirtaa akassada.

Caddeynta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha

Miyaad buuxisay shuruudo shaqo, isla mar ahaantaasna ma qaadataa taageero dhaqaale oo wax qabad? Markaas waxaad isticmaaleysaa foomkan, waxaadna u direysaa a-kassada:

Dalabka a-kassada ee ku aaddan caddeynta shuruudaha shaqada

Adigaaga shaqo la’aanta ah waxaad lacagta shaqo la’aanta u qaadan kartaa si aad shaqo uga raadsatid waddan kale oo ka tirsan Midowga Yurub, ururka Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub ama Switzerland. Caddeynta U2 ayaad markaas uga baahantahay IAF:

Caddeyn loogu tala galay in Midowga Yurub gudihiisa shaqo looga raadsado

Marka aanad awoodin inaad wargelina hawlahaaga ka samayso bogga intarnat-ka

Bil kastaba waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga taas oo aad ku samaynayso wargelinta bishi hore hawlaheedi. Adigu waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Sida ugu fudud inaad samayso wargelinta hawlahaaga waa dhanka bogayaga intarnatka ama Aab-ka Bogagayga. Si tani loo samayn karo waa inaad ku gashaa aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).

Haddii aanad lahayn aqoonsi elaktaroonig ah waxaad soo dejisan kartaa oo daabacan kartaa foomka Aktivitetsrapport. U dhiib foomkan xafiiska shaqada ee kuugu dhow ama boosta ugu dir xafiiskan. Ma laguu oggola inaad foomkan ku soo dirto dhanka ii-maylka.

Aktivitetsrapport

Marka la gaaro waqtiga shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb)

Marka uu shaqo bixiye kugu shaqaaleysiin rabyo shaqo billaabid cusub (nystartsjobb) waxaad u baahantahay in aad foomkan buuxisid, una geysid a-kassada:

Foom loogu tala galay isu ururinta oo ku aaddan caddeymaha

Foomam loogu tala galay shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb) oo shaqa bixiyuhu uu buuxinayo:

Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo foom lagu sameynayo)

Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo Bank-id lagu sameynayo)

Codsiga dheereynta (isagoo foom lagu sameynayo)

Codsiga dheereynta (isagoo Bank-id lagu sameynayo)

Wargelin ku saabsan isbeddel ku aaddan shaqo-bilaabid cusub qof ku shaqaaleysiinta

Codsiga xagga lacagta marka aad ka qeyb qaadaneysid taageero ama barnaamij

Haddii aad ka qeyb qaadaneysid mid ka mid ah taageerooyinkeenna ama barnaamijyadeenna waxaad qaadan kartaa taageero dhaqaale oo xagga dhaqdhaqaaqa ah, lacag xagga horuumarka ah ama lacag sal dhigasho. Qasnadda ceymiska ayaad bil walba lacagta ka dalbaneysaa:

FOOMAMKU WAXAY AG YAALLAAN Qasnadda ceymiska

Haddii aadan go’aan ku qanacsaneyn

Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aan aan gaarnay waxaad codsan kartaa in go’aanka dib loo eego:

Sidan ayaad sameyneysaa

Ma lagu siiyay digniin ama go’aan ku aaddan in hoos loo dhigayo lacagta taageerada dhaqdhaqaaqa, lacagta horuumarka ama lacagta saldhigashada? Inta aanan gaarin go’aan kama dambeys ah waxaad fursad u heysataa in aad aragtidaada dhiibatid:

Arrinta lagaagala soo xiriiro ka jawaab inta aan la gaarin go’aanka digniinta ama cunna qabateynta