Digniin ama waayida magdhawga laga helo Qasnada Caymiska

Haddii adigu tusaale ahaan aanad si fir-fircoon u raadsan shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga waxaad heli kartaa digniin. Haddii tani dhacdo dhowr goor waxaad waayi kartaa magdhawga aad ka hesho Qasnada Caymiska.

Maxaad samaynaysaa haddii aad hesho digniin ama go'aan ku saabsan yaraynta magdhawga.

Waxaad marka hore naga heleysaa go’aan hordhac ah. Inta aannan gaari go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad ku soo qoreysaa foomka “Jawaab ka bixinta xiriirka” oo la socda warqadda go’aanka hordhaca ah. Buuxi oo u soo dir foomkaas cinwaanka ku qoran foomkaas.

Foom: Jawaab ka bixinta xiriirka

Haddii aadan ku qanacsanayn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib-uga-fiirsasho” oo noo soo direysaa.

Foom: Codsi dib uga fiirsasho

Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

Haddii aadan raacin qorshihii aan ku heshiinnay waxaad markaas waxaad dayacdday shaqo raadintaadi.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo Qasnada Caymiska

Haddii aanad

 • gacan ka geysan sidii aan qorshe kuugu dejin lahayn
 • warbixinaha waxa aad samayso ku soo gudbin waqti
 • raacin heshiiskii inaad na soo booqato ama nala soo xiriirto
 • ka qayb qaadan dadaal ama hawl
 • raadsan shaqo ama waxbarasho aanu kuu soo tilmaamnay
 • u raadsan shaqo si fir-fircoon

Sidaan ayaa dhacaysaa haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

 • Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin.
 • Marka labaad: 1 maalin lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqo la’aanta, waxaa 45 maalmood ka dib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad dheereysto waqtiga shaqo la’aanta

Haddii aad diido shaqo, tababarka goob shaqo ama barnaamij kale ama dadaal, waxaad dheeraynaysaa wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo Qasnada Caymiska

Haddii aad

 • diido shaqo haboon oo lagugu casuumay
 • diido waxbarasho aad heshay taas oo anagu aanu kuu tilmaamnay inaad codsato
 • si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyo
 • diido dadaal ama hawl.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii aad dheereysto wakhtigaaga shaqo la’aanta

 • Marka koowaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka labaad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iskaa uga tagto shaqo waa adiga laf ahaantaada qofka sababay shaqo la'aantaada.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo Qasnada Caymiska

Haddii aad

 • shaqada ka tagto adigoo aan haysan sabab macquul.
 • u dhaqantay qaab keenay in lagu eryo.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii adigu aad sabab u ahayd shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad si ula kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah

Qasnada Caymiska waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si ula kac ama taxadar la’aan ah Qasnada Caymiska ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.