Warbixinta wax qabadka

Bil kasta waxaad soo gudbineysaa warbixin ku aaddan waxa aad qabatid. Taasi waa muhiim is aad caawimaad sax ah ugu heshid waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho, iyo si aad kaalmadaada dhaqaale uga heshid a-kassan ama Försäkringskassan. Waxaad warbixinta wax qabadka soo gudbineysaa ugu horreyn 1:da, ugu dambeyna 14:ka bil walba.

Sidan ayey warbixin soo gudbintu u dhaceysaa

Yaa warbixinta soo gudbinaya?

Adigaaga shaqo la’aanta ah ee nagu ag qoran waa in aad warbixin ka soo gudbisaa waxyaabihi aad qabatay iyo shaqooyinki aad codsatay. Ogawne in haddii aad tusaale ahaan ku jirtid tababar shaqo ama baraaktiig ay sidoo kale khasab tahay in aad soo gudbisaa warbixintaas.

Waxan ayaad warbixinta ka soo gudbineysaa

Waxaad warbixin ka soo gudbineysaa shaqooyinka aad raadsatay iyo wixi kale ee aad qabatay si aad shaqo u heshid. Waxaad ku soo dareysaa waxyaabaha aad qabatid ee qorshahaaga ku jira, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee kuwaas la xiriira. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyin ku aaddan waxa warbixintaada ku jiri kara:

  • shaqo ama waxbarasho aad codsatay
  • wareysi shaqo iyo kulan shaqaaleysiin oo aad tagtay
  • tababar shaqo oo aad codsatay ama aad ku qaadatay
  • waxbarashada suuqa shaqada
  • swiidhishka loogu tala galay ajaanibta (sfi)

Sidan ayaad warbixinta u soo gudbineysaa

Waxaa ugu fudud oo warbixinta lagu soo gudbin karaa boggeenna intarneetka ama app-ka Mina sidor. Si aad taas u sameyn kartid waa in aad bogga ku gashid aqoonsi elekteroonig ah (tusaale ahaan bank-id taleefanka gacanta ku degsan). Marka aad gashid waxaad:

  • waxa aad qabatid u qori kartaa si isku xig-xigta, si aadan wax aad qabatay u illoobin
  • diri kartaa warbixintaada
  • arki kartaa warbixinnadi aad horay u gudbisay.

Haddii aadan kumbuyuutar haysan ama aqoonsi elekteroonig ah

  • Haddii aadan haysan kumbuyuutar kuu gaar ah ama taleefan caqli leh waad na booqan kartaa, waxaadna isticmaali kartaa kumbuyuutarradeenna.
  • Haddii aadan haysan aqoonsi elekteroonig ah waxaad warbixintaada ku buuxineysaa foom warqad ah. Foomka waxaad ka soo qaadaneysaa mid ka mid ah xafiisyadeenna.

Ogaw in aad warbixinta wax qabadkaaga ku soo gudbin kartid adigoo na soo wacaya ama e-mail noo soo diraya.

Sidan ayaad ku sameysan kartaa aqoonsi elekteroonig ah

Goormeed soo direysaa warbixinta?

Waxaad warbixinta wax qabadka noo soo direysaa bil kasta marka ay dhammaato ka bacdi. Waxaad warbixinta wax qabadka soo gudbineysaa ugu horreyn 1:da, ugu dambeyna 14:ka bil walba.

Tusaale: Inta u dhexeysa 1 iyo 14 Febraayo waxaad soo direysaa warbixintii wax qabadka ee bishii Jannaayo.

Mina sidor ayaad ka arki kartaa goorta aan hubinnay warbixintaada.