Taageero loogu tala galay adigaaga jirrada ku qoran

Haddii aad jirro ku qorneyd in ka badan 90 maalmood iyo ugu badbaan 180 maalmood, waxaad fursad u heli kartaa in aad raadsatid shaqo kale isla mar ahaantaasna aad sii qaadatid joornaatadaada bukaanka. La xiriir Qasnadda ceymiska si aad wax dheeraad ah u ogaatid.

Qasnada Caymiska ayaa isku duweysa

Qasnadda ceymiska ayaa mas’uul ka ah isku duwidda xagga xiriirrada iyo dadaallada loogu baahanyahay baxnaaninta. Waxay taasi ka dhigantahay in aad u baahantahay in aad Qasnadda ceymiska kala heshiisid in ay kuu habboontahay in aad shaqo cusub raadsatid.

Is diiwaan-geli

Marka aad soo go’aansatid in aad tijaabisid shaqo kale annaga ayaad isku soo keena qoreysaa. Markaas waxaad heli kartaa:

  • in kartidaada xirfadeed loo eego baahida shaqo bixiyayaasha ee xagga shaqaaleysiinta
  • talooyin la taaban karo oo ku aaddan sida aad shaqo raadintaada u sii hagaajin kartid
  • macluumaad ku aaddan xaaladdda suuqa shaqada ee xirfadaha kala duduwan.

Is diiwaan-geli Joornaatada

Tijaabi shaqo cusub

Haddii aad heshid shaqo cusub oo noqon karta mid habboon waxaad la xiriireysaa shaqo bixiyaha iyo Försäkringskassan. Waxaad markaas fursad u heli kartaa in aad qaadatid fasax shaqo si aad u tijaabisid shaqada cusub. Sidaas ayaad ku tijaabin kartaa in shaqo cusub kugu habboontahay, duruufahaaguna ku hagaagi karaan. La xiriir Försäkringskassan si aad wax dheeraad ah u ogaatid.

Goorta aadan kaalmo lacageed xaq ugu sii lahayn ceymiska bukaanka

Adigaaga aan xaqa u sii lahayn kaalmo lacageed oo kaaga timaada ceymiska bukaanka waxaa jirta fursad aad kula kulmi kartid Xafiiska shaqada iyo Qasnadda ceymiska oo loogu yeero kulanka dib isu qaabeeynta.

Kulanka dib isu qaabeynta 

Stäng

Filin Försäkringskassan ka socda, oo swiidhish ah

Sidan ayuu u dhacayaa kulanka dib ula qabsashadu.

Adigaaga aan xaqa u sii lahayn kaalmo lacageed oo kaaga timaada ceymiska bukaanka waxaa jirta fursad aad kula kulmi kartid Xafiiska shaqada iyo Qasnadda ceymiska oo loogu yeero kulanka dib isu qaabeeynta.

Kulanka dib isu qaabeynta waxaad kula kulmeysaa shaqaale ka socda xafiiska shaqada iyo gacanhaye ka socda Qasnadda ceymiska. Waa Qasnadda ceymiska cidda soo jeedineysa fursadda kulanka dib isu qaabeynta, waana adiga cidda go’aamineysa in aad u baahantihid kulanka.

Ula jeeddada laga leeyahay kulanka dib isu qaabeyntu waa in aad si nidaamsan uga wareegtid ceymiska bukaanka oo aad u wareegtid nolol shaqo. Kulanka waxaa laguugu siinayaa macluumaad ku aaddan adeegga iyo adeegyada uu Xafiiska shaqadu ku siin karo. Waxaan xitaa ka wada hadli doonna waxa aad sameyn kartid si aad u fududeysid dib isu qaabeynta ku aaddan nolosha shaqada.

  • Waxa Xafiiska shaqadu uu kugu casuumi karyo waa:
  • caawimaad ku aaddan in aad shaqo raadsatid
  • macluumaad ku aaddan suuqa shaqada
  • Macluumaad ku aaddan adeegga iyo adeegyada Xafiiska shaqada
  • haddii loo baahdo in duruufahaaga shaqada la kala caddeeyo
  • macluumaad ku aaddan shuruudaha guud ee kaalmooyinka lacageed looga qaato ceymiska shaqo la’aanta.