Digniinta ama ka xiridda xaqa lacag ku qaadashada barnaamijka

Haddii aadan tusaale ahaan si firfircoon shaqo u raadin ama aad iska daysid in aad dhaqdhaqaaqaga warbixin ka soo gudbisid, waxaa lagu siin karaa digniin. Haddii ay taasi dhowr jeer dhacdo waxaa hal ama dhawr maalin lagaa xiri karaa xaqa aad Qasnadda Ceymiska lacagta uga qaadatid. Marka ay ku soo gaarto warqad laguugula soo xiriiray oo ku aaddan digniin ama ka xirid, waxaad inta aan la gaarin go’aan kama dambeys ah, fursad u haysataa in aad soo gudbisid xog dhameystir ah. Markaas isticmaal foomka aad ka heleysid linkiga boggan xagga hoose uga yaal.

Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?

Maamulka Xafiiska shaqada wuxuu kormeerid ku samayn doonaa, haddii aad buuxin karto shuruudaha gunnada barnaamij, kaddib wuxuu go`aan ka gaari karaa in laga joojiyo qaadashada gunnada, haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.

Haddii shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno ay taageero ku siiyaan, waxaa waajib ku ah in ay na wargeliyaan haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.

Haddii hab xun u dhaqanto ama nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin

Tixgelinta nidaamyada shaqo raadsashada awgeed waa inaad tixgeliso qodobada aan ku heshiinay.

Tani waxay kugu hagi doontaa digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh

Nidaamyada shaqo raadsashada waxaad ku tixgelin kartaa adigoo:

 • Wadajir anaga noo keento qorshe
 • Habsaamid la`aan soo dirto Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten]
 • Ka qaybgasho kulamada ama nala soo xiriirto anaga ama shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno.
 • Waa in khadka taleefanka lagugu heli karo haddii aan ku heshiino in aan ku soo wici doono
 • Ka qaybgasho talaabo ka qaadista ama dhaqdhaqaaqyada
 • Waa inaad raadsato booska shaqada ama tababarka aan kugu guubaabinay (anvisat) inaad raadsato
 • shaqo oo aad arjay u qoratay, waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waxaad wargelinta xiisaynta ama cv-gaaga shirkadda shaqo-bixiyeha ah.
 • Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin.
 • Marka labaad: 1 maalin lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqo la’aanta, waxaa 45 maalmood ka dib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad dheereysto waqtiga shaqo la’aanta

Haddii aad diido shaqo, tababarka goob shaqo ama barnaamij kale ama dadaal, waxaad dheeraynaysaa wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Haddii aad

 • diido shaqo haboon oo lagugu casuumay
 • diido waxbarasho aad heshay taas oo anagu aanu kuu tilmaamnay inaad codsato
 • si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyo
 • diido dadaal ama hawl.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii aad dheereysto wakhtigaaga shaqo la’aanta

 • Marka koowaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka labaad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iskaa uga tagto shaqo waa adiga laf ahaantaada qofka sababay shaqo la'aantaada.

Haddii aad

 • shaqada ka tagto adigoo aan haysan sabab macquul.
 • u dhaqantay qaab keenay in lagu eryo.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii adigu aad sabab u ahayd shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad si ula kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah

Qasnada Caymiska waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si ula kac ama taxadar la’aan ah Qasnada Caymiska ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.

Marka aad heshid digniinta ama ka xiridda xaqa lacag ku qaadashada barnaamijka

Marka aad heshid digniinta ama ka xiridda xaqa lacag qaadashada waxaad naga heleysaa wax loogu yeero “warqadda la xiriirid” (kommuniceringsbrev). Inta aanan gaarin go’aan kama dambeys ah waxaad fursad u haysataa in aad keentid xog dhameystir ah.

Foomka loogu tala galay in lagu soo gudbiyo xog dhameystir ah (af-Iswiidhish oo keliya)

Marka uu ku soo gaaryo go’aan kama dabeys ah oo aadan ku qancin

Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka kama dambeysta ah waxaad dalban kartaa in aan dib u eegno. Haddii ay sidaas tahay, buuxi foomka ”Dalabka ku aaddan dib u eegista go’aanka digniinta ama ganaaxa” (Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion) oo noo soo dir.

Dalbo in dib u eegis go’aanka lagu sameeyo (af-Iswiidhish oo keliya)