Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh

Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii taasi dhacdo dhowr mar waxaa lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad hesho Qasnadda Caymiska hal ama dhowr maalmood.

Maxaad samayneysaa haddii aad heshid digniin ama go'aan ku saabsan in lagaa xiray lacagta la qaato?

Marka hore waxaad naga heleysaa warqad aan kugula soo xiriireyno oo uu mararka qaarkood xitaa la socdo go’aan hordhac ah. Inta aanan gaarin go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad adeegsan kartaa foomka jawaabaha ee barta intarneetka, waad soo wici kartaa ama waxaad soo diri kartaa foomka ”Ka jawaab warqadda laguugula soo xiriiray go’aanka ciqaabta ama digniinta ka hor” ee aad warqadda la heleysid.

Wixii aragti ah ku soo gudbi foomka su’aalaha

Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib-uga-fiirsashada go’aanka digniinta ama ciqaabta”, waadna noo soo direysaa.

Codsiga dib uga fiirsashada go’aanka

Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?

Maamulka Xafiiska shaqada wuxuu kormeerid ku samayn doonaa, haddii aad buuxin karto shuruudaha gunnada barnaamij, kaddib wuxuu go`aan ka gaari karaa in laga joojiyo qaadashada gunnada, haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.

Haddii shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno ay taageero ku siiyaan, waxaa waajib ku ah in ay na wargeliyaan haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.

Haddii hab xun u dhaqanto ama nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin

Tixgelinta nidaamyada shaqo raadsashada awgeed waa inaad tixgeliso qodobada aan ku heshiinay.

Tani waxay kugu hagi doontaa digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh

Nidaamyada shaqo raadsashada waxaad ku tixgelin kartaa adigoo:

 • Wadajir anaga noo keento qorshe
 • Habsaamid la`aan soo dirto Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten]
 • Ka qaybgasho kulamada ama nala soo xiriirto anaga ama shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno.
 • Waa in khadka taleefanka lagugu heli karo haddii aan ku heshiino in aan ku soo wici doono
 • Ka qaybgasho talaabo ka qaadista ama dhaqdhaqaaqyada
 • Waa inaad raadsato booska shaqada ama tababarka aan kugu guubaabinay (anvisat) inaad raadsato
 • shaqo oo aad arjay u qoratay, waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waxaad wargelinta xiisaynta ama cv-gaaga shirkadda shaqo-bixiyeha ah.
 • Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin.
 • Marka labaad: 1 maalin lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqo la’aanta, waxaa 45 maalmood ka dib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad dheereysto waqtiga shaqo la’aanta

Haddii aad diido shaqo, tababarka goob shaqo ama barnaamij kale ama dadaal, waxaad dheeraynaysaa wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Haddii aad

 • diido shaqo haboon oo lagugu casuumay
 • diido waxbarasho aad heshay taas oo anagu aanu kuu tilmaamnay inaad codsato
 • si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyo
 • diido dadaal ama hawl.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii aad dheereysto wakhtigaaga shaqo la’aanta

 • Marka koowaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka labaad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iskaa uga tagto shaqo waa adiga laf ahaantaada qofka sababay shaqo la'aantaada.

Haddii aad

 • shaqada ka tagto adigoo aan haysan sabab macquul.
 • u dhaqantay qaab keenay in lagu eryo.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii adigu aad sabab u ahayd shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad si ula kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah

Qasnada Caymiska waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si ula kac ama taxadar la’aan ah Qasnada Caymiska ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.