Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo Qasnadda Caymiska

Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii taasi dhacdo dhowr mar waxaa lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad hesho Qasnadda Caymiska hal ama dhowr maalmood.

Maxaad samayneysaa haddii aad heshid digniin ama go'aan ku saabsan in lagaa xiray lacagta la qaato?

Marka hore waxaad naga heleysaa warqad aan kugula soo xiriireyno oo uu mararka qaarkood xitaa la socdo go’aan hordhac ah. Inta aanan gaarin go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad adeegsan kartaa foomka jawaabaha ee barta intarneetka, waad soo wici kartaa ama waxaad soo diri kartaa foomka ”Ka jawaab warqadda laguugula soo xiriiray go’aanka ciqaabta ama digniinta ka hor” ee aad warqadda la heleysid.

Wixii aragti ah ku soo gudbi foomka su’aalaha

Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib-uga-fiirsashada go’aanka digniinta ama ciqaabta”, waadna noo soo direysaa.

Codsiga dib uga fiirsashada go’aanka

Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

Haddii aadan raacin qorshihii aan ku heshiinnay waxaad markaas waxaad dayacdday shaqo raadintaadi.

Haddii aanad

 • gacan ka geysan sidii aan qorshe kuugu dejin lahayn
 • warbixinaha waxa aad samayso ku soo gudbin waqti
 • raacin heshiiskii inaad na soo booqato ama nala soo xiriirto
 • ka qayb qaadan dadaal ama hawl
 • raadsan shaqo ama waxbarasho aanu kuu soo tilmaamnay
 • u raadsan shaqo si fir-fircoon

Sidaan ayaa dhacaysaa haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

 • Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin.
 • Marka labaad: 1 maalin lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqo la’aanta, waxaa 45 maalmood ka dib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad dheereysto waqtiga shaqo la’aanta

Haddii aad diido shaqo, tababarka goob shaqo ama barnaamij kale ama dadaal, waxaad dheeraynaysaa wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Haddii aad

 • diido shaqo haboon oo lagugu casuumay
 • diido waxbarasho aad heshay taas oo anagu aanu kuu tilmaamnay inaad codsato
 • si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyo
 • diido dadaal ama hawl.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii aad dheereysto wakhtigaaga shaqo la’aanta

 • Marka koowaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka labaad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka saddexaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iskaa uga tagto shaqo waa adiga laf ahaantaada qofka sababay shaqo la'aantaada.

Haddii aad

 • shaqada ka tagto adigoo aan haysan sabab macquul.
 • u dhaqantay qaab keenay in lagu eryo.

Sidaan ayaa dhacaysa haddii adigu aad sabab u ahayd shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
 • Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.

Haddii aad si ula kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah

Qasnada Caymiska waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si ula kac ama taxadar la’aan ah Qasnada Caymiska ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.