Digniin ama in la waayo lacagta laga helo qasnada shaqo la'aanta

Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii tani dhacdo dhowr mar waxaad waayi kartaa magdhabkaaga.

Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?

Haddii aanad noo soo dirin warbixinta hawlahaaga wakhtigi loogu talogalay, haddii aanad iman kulan ama qaab kale aanad u samayn wixi ay ahayd inaad samayso, waxaanu fariin u diraynaa qasnadaada shaqo la'aanta. Qasnadaada shaqo la'aanta ayaa ka dib kula soo xiriiraysa oo waxaad fursad u helaysaa inaad sharaxdo waxa dhacay iyo sababta.

Haddii qasnadaada shaqo la'aanta ay la tahay in aanad haysan sabab macquul ah waxay go'aaminayaan in lagu siiyo digniin ama lagaa yareeyo magdhabka.

Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

Haddii aanad samayn wixi aynu ku heshiinay waxaad dayacday shaqo raadintaada.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta

Haddii

 • aanad samayn wada-shaqan in la si wada-jir ah naloola dejiyo qorshe
 • aanad soo gudbin warbixinta hawlahaaga wakhtigii loogu talo galay
 • aanad raacin heshiisyada in nala soo booqdo ama nalala soo xiriiro
 • aanad raadin shaqo aanu kuu tilmaamnay
 • aanad si fir-fircoon u raadin shaqo

Tani ayaa dhacda haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

 • Marka ugu horeysa: waxaad helaysaa digniin
 • Marka labaad: 1 maalin oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

Haddii aad diido shaqo, tababar shaqo ama barnaamij kale ama hawl, markaasi waxaad dheeraysay wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta

Haddii aad

 • diido shaqo haboon
 • si kas ah u caqabadayso shaqo inay suurta gasho
 • diido barnaamij suuqa shaqada ah

Tani ayaa dhacaysa haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka labaad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iska casisho shaqo markaasi waa adiga qofka sababay shaqo la'aantaada.

Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta

Haddii aad

 • iska casisho shaqadaada iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • sababto inaad ku khasbanaato inaad joojiso shaqadaada
 • joojiso barnaamij suuqa shaqada ah iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • u dhaqantay qaab keenay inaad joojisay barnaamij suuqa shaqaa ah.

Tani ayaa dhacaysa haddii aad sababtay shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad si kas ah u dhiibtay macluumaad qalad ah

Qasnada shaqo la'aantu waxay go'aamin kartaa in lagaa joojiyo magdhabkaaga wakhti muddo dheer ah. Tani waxay khuseysaa haddii aad si kas ah ama dayac xun aad qasnada shaqo la'aanta ugu dhiibtay macluumaad qalad ah ama marin-habaabin ah oo qaabkaas aad ku heshay magdhab ka badan intii aad xaqa u lahayd.

Ku saabsan qasnada shaqo la'aanta

Qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad tahay bilaa shaqo. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso magdhabkan.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta

Kundservice