Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta

Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii taasi dhacdo dhowr mar waxaa lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad hesho hal ama dhowr maalmood.

Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?

Haddii aanad noo soo dirin warbixinta hawlahaaga wakhtigi loogu talogalay, haddii aanad iman kulan ama qaab kale aanad u samayn wixi ay ahayd inaad samayso, waxaanu fariin u diraynaa qasnadaada shaqo la'aanta. Qasnadaada shaqo la'aanta ayaa ka dib kula soo xiriiraysa oo waxaad fursad u helaysaa inaad sharaxdo waxa dhacay iyo sababta.

Haddii qasnadaada shaqo la'aanta ay la tahay in aanad haysan sabab macquul ah waxay go'aaminayaan in lagu siiyo digniin ama lagaa joojiyo lacagta gunnada hal ama dhowr maalmood.

Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

Haddii aanad samayn wixi aynu ku heshiinay waxaad dayacday shaqo raadintaada.

Haddii

 • aanad samayn wada-shaqan in la si wada-jir ah naloola dejiyo qorshe
 • aanad soo gudbin warbixinta hawlahaaga wakhtigii loogu talo galay
 • aanad raacin heshiisyada in nala soo booqdo ama nalala soo xiriiro
 • aanad raadin shaqo aanu kuu tilmaamnay
 • aanad si fir-fircoon u raadin shaqo

Tani ayaa dhacda haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

 • Marka ugu horeysa: waxaad helaysaa digniin
 • Marka labaad: 1 maalin oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

Haddii aad diido shaqo, tababar shaqo ama barnaamij kale ama hawl, markaasi waxaad dheeraysay wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Haddii aad

 • diido shaqo haboon
 • si kas ah u caqabadayso shaqo inay suurta gasho
 • diido barnaamij suuqa shaqada ah

Tani ayaa dhacaysa haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka labaad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iska casisho shaqo markaasi waa adiga qofka sababay shaqo la'aantaada.

Haddii aad

 • iska casisho shaqadaada iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • sababto inaad ku khasbanaato inaad joojiso shaqadaada
 • joojiso barnaamij suuqa shaqada ah iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • u dhaqantay qaab keenay inaad joojisay barnaamij suuqa shaqaa ah.

Tani ayaa dhacaysa haddii aad sababtay shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad si kas ah u dhiibtay macluumaad qalad ah

Qasnada shaqo la'aantu waxay go'aamin kartaa in lagaa joojiyo magdhabkaaga wakhti muddo dheer ah. Tani waxay khuseysaa haddii aad si kas ah ama dayac xun aad qasnada shaqo la'aanta ugu dhiibtay macluumaad qalad ah ama marin-habaabin ah oo qaabkaas aad ku heshay magdhab ka badan intii aad xaqa u lahayd.

Lacagta gunnada laga helo caymiska shaqo la'aanta

Si aad lacag u hesho marka aad bilaa shaqo tahay waxaad gunno lacag ah ka codsan kartaa qasnadda shaqo la’aanta. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso lacagta gunnada.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta