Aqoonsiga elektarooniga, Aqoonsiga Bangiga

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan aqoonsiga elektarooniga iyo aqoonsiga bangiga iyo sida lagu helo.

Waa maxay Aqoonsiga elektarooniga?

E-legitimation waa aqoonsi elektaroonig ah ama Kaadh-aqoonsi oo elektaroonig ah, oo aad isku caddeyn karto adigoo internet-ka ka adeegsanaya. Halkan oo ah boggayaga internet-ka, waxaa la isticmaalaa Aqoonsiga elektarooniga si laguu aqoonsado isla markaana aad gashid Boggaaga. Waxaad isla sidoo kale, u isticmaali kartaa Aqoonsigaaga elektarooniga meelo kale, sida, Wakaaladda Cashuuraha marka aad dooneyso inaad gasho Bogga Internet-ka, si aad dakhligaaga u caddeyso.

Aqoonsiga elektarooniga ee kumbuyuutar-ka ama taleefanka gacanta

Aqoonsiga elektarooniga, ama Aqoonsiga Bangiga sida inta badan loo yaqaan, waxaa lagu shubaa kumbiyuutar-kaaga ama Aaladaha kale sida Taleefanka Gacanta mobile, tusaale ahaan, nooca smart phone. Adigoo adeegsanaya Aqoonsiga bangiga, waxaad ku geli kartaa kumbiyuutar kasta, waxa shardi ah intaad haysato telefoonkaaga. Si haddaba ay kuugu suurowdo inaad soo dejiso, oo aad u isticmaasho Aqoonsiga Bangiga, waxaad u baahan tahay inaad marka hore ku shubato Barnaamijka Aqoonsiga Bangiga.

Sidee ayaan ku helaa Aqoonsiga elektarooniga?

Haddii aad leedahay bangiga internet-ka, waa inaad gashaa gudaha, adigoo raacaya tilmaamaha. Waana bilaash sida lagu helo Aqoonsi elektarooniga.

Bangiyada aad ka heli karto Aqoonsiga elektarooniga

Liiska kuwa soo saara

Haddii aadan haysan bangiga internet-ka, waxaad kaadh aqoonsi (Teesare) iyo Aqoonsi elektaroonig (labadaba) ka heli kartaa Wakaaladda Canshuuraha. Maskaxda ku hayse, Aqoonsiga elektarooniga ee Wakaaladda Canshuuraha ee Iswiidhan looma isticmaali karo Boggayaga Internet-ka.

Wakaaladda Canshuuraha, Aqoonsiga elektarooniga ee kaadhka aqoonsiga

Weydiimo iyo Jawaabo

Sideen yeelaa, haddii aan dhib ku qabo, gelidda Bogga internet-ka ee Hay’adda Shaqada arbetsformedlingen.se, anigoo adeegsanaya Aqoonsiga elektarooniga?

Hubi marka hore in Aqoonsiga elektarooniga qudhiisa uu cilladaysan yahay iyo in kale. Cilladaha caadiga ah intooda badan, waxaa laga yaabaa inay tahay, inaad kumbiyuutar-kaaga hagid ku sameyso, si ay isu la shaqeeyaan Aqoonsiga elektarooniga iyo Shabakadda aad markaaisticmaalayso, waxaa kale ay noqon kartaa, in Aqoonsigaaga elektarooniga u baahan yahay in dib loo cusboneysiiyo iyo in kale.

Bogga Caawimaadda ee Aqoonsiga Bangiga, waxaad heli kartaa caawimaad ku saabsan helitaanka waxa khaldan.

Caawimaad ku saabsan Aqoonsiga bankiga

Halkan ayaad kuk tijaabin kartaa Aqoonsigaaga elektarooniga

Waxaad sidoo kale u baahan kartaa, inaad Barnaamijka Amniga ee khuseeya Aqoonsigaaga elektarooniga cusbooneysiiso.

Dib u cusbooneysiiso Barnaamijka Amniga

Ma hubisay Aqoonsigaaga elektarooniga, haddana weli ma kuu shaqeyn diiday?

La xiriir kooxda farsamada gacanta

Anigu waxaan markii horeba, sideedaba ulahaa magac la adeegsado iyo lambarka sirta ah. Markaa ma u adeegsan karaa oo ma ku xiri karaa Aqoonsigeyga elektarooniga?

Dabcan, Haa! Laakiin Samey sidan:

  • Tag cinwaanka arbetsformedlingen.se oo guji halka ay ku taal ”Logga in”.
  • Xulo Aqoonsiga elektarooniga nooca aad isticmaaleysid markaa.
  • Raac tilmaamaha si laguu aqoonsado cidda aad tahay adigoo adeegsanaya Aqoonsiga elektarooniga
  • Buuxi oo ku qor magacaaga iyo lambarka sirta gaar ahaan koontada aad ku leedahay cinwaanka arbetsformedlingen.se oo guji halka ay ku taal ”Koppla konto till bank-id/e-legitimation”.
  • Diyaar! Gal mar labaad adigoo adeegsanaya Aqoonsiga elektarooniga.

Aqoonsigaaga elektarooniga waa Dukumeenti leh qiimo

Aqoonsigaaga elektarooniga waa aqoonsi shakhsiyeed, sida baasaaboorkaaga, liisanka kaxeynta baabuurka iyo kaadhka aqoonsiga. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo Aqoonsiga elektaroonigga ah si aan cid kale u galin. Bogga internet-ka ee Hay'adda Maareynta Digital Digital, DIGG, waxaad ka akhrin kartaa sida loo ilaaliyo Aqoonsiga elektarooniga.

Xafido Aqoonsigaaga elektarooniga