ደገፍን ደሞዝን

ስራሕ ኣልቦ ምስ ኮንካ

ኣብታ መጀመርታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ዕለት ኣባና ተመዝገብ፡ ከምዚ ትገብር።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ክፍሊት ስራሕ ኣልቦ ምስ ኮንካ፡ ጠለብ ናይ ኵነት፡ ከመይ ጌርካ ከም ተመልክት።

ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ምሃብ

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ሃብ፡ ከምዚ ትገብር።

ደገፍ ካብ A-Ö

ትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ፡ ስራሕ ሓድሽ ጅመራ፡ ደገፍን ምግጣም ስራሕን፡ ልምምድ

ኣብ መደብ ምስታፍ

ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን፡ መደብ መትከል-እግሪ፡ ደሞዝ፡ ብኵራት ምሕባር

ምግደራ

ናውቲ ሓገዝ፡ ቍጠባዊ ሓገዝ፡ ውልቃዊ ደገፍ።

ቅድሚ ፋልማይ ርክብ

ከምዚ ጌርካ ትቀራረብ ነቲ ዝርዝር ተመክሮ (cv)፡ ናይ መጻኢ መደብካ ዳግም ረኣዮ።

ምውጻእ ውጥን

ኣብ መደብካ ንዘለዉ ንጥፈታት ኣብ ‘ሚና ሲዱር’ (Mina sidor) ተኸታተል።

ንወጻእታት ጕዕዞ ዚወሃብ ካሕሳ

ኣብ እዋን ኢንተርቪው ስራሕ ዚርከብ ክፍሊት ጕዕዞን መንበርን፡ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ትሓትት።

መጠንቀቕታ ወይ ዝተኸስረ ኣ-ካሳ

ብዛዕባ ኵነት፡ መጠንቀቕታን ዝተነከየ ክፍሊትን።

ከም ዝሓመምካ ዝተመዝገብካ

ተሃድሶ ብቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ፡ ሓድሽ ስራሕ ምፍታን

ቅጥዕታት

ልሙዳት ቅጥዕታትን ወረቓቕቲ ምስክርን ንሸቕለ-ኣልቦኛታት።