ብቕዓታት ሞያኹም ገምግሙ

ብቕዓታት ሞያኹም ንምልላይ ዝሕግዝ፡ ናይ ባዕልኹም ሓደ ቅልጡፍ ገምጋም ግበሩ። ከምዚ ምግባርኩም ድማ፡ ኣብቲ ምስ መራኸቢ ስራሕ ወይ ምስ ኣማኸርቲ ሞያን ትምህርትን እትገብርዎ ዝርርብ፡ ጽቡቕ መዘራረቢ ባይታ ኰይኑ ክሕግዘኩም እዩ።

ጨናፍር ክእለታትኩም ኣለልዩ

ኣብቲ ሞያኹም ክሳዕ ክንደይ ትኽእሉ፡ እትሰርሕዎም ዝነበርኩም ስርሓት ከ እንታይ እዮም፧ ነቲ ምስ ምያኹም ዝተኣሳሰር ጽሑፍ ሓቲምኩም ኣውጽእዎ እሞ፡ ነቶም ኣብኡ ቀሪቦም ዘለው ሓሳባት ብምንባብ ድማ ነቲ ምስ ናትኩም ዝሰማማዕ ዝዀነ ኣኽብቡሉ። ብሓገዝ እቲ እትህብዎ መልሲ ተደጊፍኩም ከኣ እቲ ተሞኩሮኹም ኣብ ዕዳጋታት ስራሕ ሽወደን ከመይ ከም እትጥቀሙሉ ገለ ስእሊ ክህበኩም እዩ።

ርእሰ-ግምገማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር

ኣመሓዳሪ - Administratör (pdf, 329 kB)

ህንጸታትን ጽገናታትን ናይ ቅርዓታዊ ከባቢታት - Anläggning och skötsel av utemiljö (pdf, 234 kB)

ሰራሕተኛ ትሕተ ቕርጺ - Anläggningsarbete (pdf, 259 kB)

ህንጻን ጽገናን - Bygg och anläggning (pdf, 248 kB)

CNC ከምኡ’ውን ጋራጅ - CNC och verkstad (pdf, 255 kB)

ዝርጋሐ ኤለክትሪክ - Distributionselektriker (pdf, 366 kB)

ጨንፈር ህንጻ - Fastighetsbranschen (pdf, 286 kB)

መሸጣን ኣብ ዱኳን ዝሸይጥን - Försäljning och butikssäljare (pdf, 255 kB)

ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ - Frisör (pdf, 243 kB)

ሆቴል - Hotell (pdf, 258 kB)

ከሻኒ፡ ኮኮ - Kock (pdf, 191 kB)

ኮንፈረንስ ሆቴል (ንኣብነት ሓላዊ/ሓላዊት ኮንፈረንስ ከምኡ’ውን ተቐባሊ ጋሻ) - Konferenshotell (till exempel konferensvärd/värdinna och receptionist) (pdf, 180 kB)

ጽሬት ኣከባቢ - Lokalvård (pdf, 258 kB)

መምህር - Lärare (pdf, 258 kB)

ዘዋሪ ማሽን ከምኡ’ውን ክሬን - Maskin- och kranförare (pdf, 253 kB)

ጨንፈር ሞቶር - Motorbranschen (pdf, 228 kB)

ምግጥጣም ካይላ - Plattsättare (pdf, 262 kB)

ቤትመግቢ (ንኣብነት ክሽነ ኣብ ሆስፒታል፡ ቤትመግብርን ቤተ ሕብስትን) - Restaurang (till exempel kök på sjukhus, restaurang och bageri) (pdf, 269 kB)

ተዓጣቒ/ኣገልጋሊ - Servering (pdf, 182 kB)

ኢንዱስትሪ ኣግራብ - Skogsbranschen (pdf, 277 kB)

ጠባሒ ከምኡ’ውን ጐዛዪ - Slaktare och styckare (pdf, 281 kB)

ብየዳ - Svetsare (pdf, 324 kB)

ሰራሕተኛ ኢንዱስትሪ ዕንጸይቲ - Träindustriarbetare (pdf, 113 kB)

VVS ኢንዱስትሪ ምግጥጣም - VVS Industrimontör (pdf, 357 kB)

VVS ፈላላዪ - VVS Isolerare (pdf, 354 kB)

VVS መገጣጠሚ - VVS Montör (pdf, 360 kB)

ሓለዋ ጥዕናን ክንክንን - Vård och omsorg (pdf, 276 kB)

ኣውቲስታ፡ ኣውቶቡሳትን ናይ ጽዕነት መካይንን - Yrkesförare Buss och lastbil (pdf, 254 kB)