Stöd och matchning

ድጋፍን ምጽማድን፡ ስራሕ ክትደሊ እንከላኻ፡ ጽዑቕን ምስ ድልየታትካ ዝሳነን ድጋፍ ንዘድልየካ ሰብ ዝምልከት ድጋፍ እዩ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ወሃብቲ-ኣገልግሎታት ዝኾና ትካላት ዝሕግዘካ (ኣንፈት-ዘትሕዘካ) ሰብ ሓገዝ ትረክብ። እቲ ተሓጋጋዚ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትረክብ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪታት ይሕግዘካ።

ንመን

Stöd och matchning ክትሰርሕ ንእትኽእል ግን ከኣ ካብ ስራሕ-ኣልቦነት ንኽትላቐቕ ዝይዳ ሓገዝ ንዘድልየካ ሰብ ዝምልከት ድጋፍ እዩ። ብመንገዲ ናይ ሓደ ተሓጋጋዚ ኸኣ፡ ምስ ድልየታትካ ዝተቓነየ ድጋፍ ትረክብ። እዚ ድጋፍ’ዚ፡ ቀልጢፍካ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ክትረክብ ይሕግዘካ። ከም ኣብነት፡ ስራሕ ክትደልንን ከተመልክትን፡ ሰነዳት መድለዪ-ስራሕ ከተዳሉን፡ ምስ ኣስራሕቲ ርክብ ክትፈጥርን፡ ንሞያን ስራሕን ዝምልከት ምኽሪ፡ ትምህርታዊ-ብጽሖት ከተካይድን፡ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ክትሳተፍን፡ ወዘተን ሓገዝ ይግበረልካ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሰሙን ምስቲ ሓጋዚኻ ብውልቂ ናይ ምዝርራብ ዕድል ይህልወካ።

እቲ ደገፍ ኣርባዕተ ደረጃታት ኣለዉዎ።ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ ምስ ዘይትኽእል ብቋንቋ ኣዴኻ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ ንጥፈት ንሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምስታፍካ፡ ንውጽኢቱ ንግምግም። ኣብቲ ንጥፈት ንሰለስተ ኣዋርሕ ደጊምካ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገለ-ገለ ኣጋጣሚታት፡ ብድሕሪ’ዚ ውን መሊስካ ንሰለስተ ወርሒ ከነናውሓልካ ንኽእል ኢና።

ኣብ ሓንቲ ካብዘን ዚስዕባ 85 ኮሙናት ትቕመጥ ምስ ትኸውን፥ እቲ ክትግልገለሉ ትኽእል እዋናዊ ቦታ፥ እዚ Rusta och matcha ዚብል እዩ።

እተን ንናይ ”ምዕጣቕን ምግጥጣምን” (Rusta och matcha) ዕድል ሂበን ዘሎዋ ኮሙናት

 • Västerås: Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar, Västerås
 • Trollhättan: Färgelanda,Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
 • Blekinge: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby
 • Eda: Eda
 • Fagersta: Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta
 • Gotland: Gotland
 • Hällefors: Hällefors
 • Karlstad: Kil, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Sunne, Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Åmål, Säffle
 • Torsby: Torsby
 • Örebro: Lekeberg, Laxå, Hallsberg, Örebro, Kumla, Askersund, Nora och Lindesberg
 • Östergötland: Kinda, Åtvidaberg, Linköping, Finspång, Valdemarsvik, Norrköping, Söderköping, Ödeshög, Boxholm, Mjölby, Motala och Vadstena
 • Årjäng: Årjäng
 • Kristianstad: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Sölvesborg och Bromölla
 • Karlskoga: Storfors, Degerfors och Karlskoga
 • Hagfors: Hagfors
 • Filipstad: Filipstad
 • Eskilstuna: Eskilstuna, Vingåker, Flen, Katrineholm
 • Lidköping:Götene, Lidköping, Vara
 • Oskarshamn: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn
 • Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs

ብኸምዚ ይሰርሕ።

 • ንጥፈት ድጋፍን ምጽማድን የድልየካ ድዩ ኣየድልየካን፡ የድልየካ ምስዝኸውን ውን ኣየናይ ደረጃ እዩ ምስ ኲነታትካ ዝኸይድ እንግምግም ንሕን ኢና። ኣገማግማና ከምዚ ዚስዕብ’ዩ
 • ነየናይ ”ወሃብ-ኣገልግሎት” (leverantör) ከም ትደሊ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ንሱ ድማ ብቐሊሉ ኣብዚ ”ኣድራሻ-ኢንተርነት’ዚ” ኣቲኻ ኢኻ ትገብሮ። ኣብቲ ከባቢኻ ንዓኻ ኪዀኑ ዚኽእሉ ”ወሃብቲ-ኣገልግሎት” ክተናዲ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ነቲ ዚጥቀሙሉ ኣገባብ፡ ቋንቋ ወይ ነቲ ዘሎዎም ናይ ሞያ-ፍልጠት ውን ኣብኡ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ምርጫኻ ቀሊል ንኪዀነልካ ብምባል፥ ናይቶም “ወሃብቲ-ኣገልግሎት” ውጽኢታት ኣወዳዲርና፡ ነጥቢታት ሂብናዮም ኣሎና።
 • ነየናዮም “ወሃብ-ኣግልግሎት” ከም ዝመረጽካ ንዓና ሓብረና። ነቲ ናቱ “KA-numret” ዚበሃል ውን ኪህልወና የድሊ’ዩ። ንሱ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ’ቲ ስም ናይቲ “ወሃብ-ኣገልግሎት” ክትረኽቦ ኢኻ።
 • ንስኻን እቲ ሓጋዚኻን፡ ብኸመይ ቀልጢፍካ ስራሕ ትረክብ ወይ ትምህርቲ ትጅምር ንዝብል ውጥን ክትሕንጽጹ ኣለኩም።

እቲ ዝወሃበካ ደገፍ፡ ነቲ ዘሎካ ኣድላይነት ዘማልእ ዘሎ ኰይኑ ምስ ዘይስምዓካ፥ ትካል “ወሃብ-ኣገልግሎት” ክትቅይር ዕድል ኣሎካ’ዩ። ንምቕያር ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ ምሳና ርክብ ግበር።

ዝወሃብ ክፍሊት ገንዘብን ጠለባትን

ከም’ዚ ዓይነት ደገፍ ምስ ዝወሃበካ ኣብ ሓደ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ መደብ(ፕሮግራም) ትሳተፍ ኣለኻ ማለት’ዩ።ስለ’ዚ ካብ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳ) ክፍሊት ክወሃበካ ከተመልክት ትኽእል።ክፍሊት ገንዘብ ክወሃበካ ከመይ ገይርካ ከም ተመልክትን ኣብ ሓደ ካብ’ቶም ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦም መደባት(ፕሮግራማት) ምስ ትሳተፍ እንታይ ዓይነት ጠለባትን ረብሓታትን ከም ዘለዎም፡ኣብ’ዚ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦ መደብ(ፕሮግራም) ምስ ትሳተፍ

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።