ኣጠቓቕማ ናይዚ መካነ-መርበብ

ኣጠቓቕማ ጸብጻብ ንጥፈት

ጸብጻባትካ ምቕራብ፡ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዲጂታዊ ኣገልግሎት

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ምእታው

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ኣብ ምእታው ዘጋጥሙ ልሙዳት ጸገማት።

ኤ-ለጊቲማሹን (E-legitimation)፡ ባንክ-ኢደ (bank-id)

ኤ-ለጊቲማሹን ምውጻእ፡ ልሙዳት ጸገማት።