21 december 2018

Arbetsförmedlingen stoppar nya extratjänster och moderna beredskapsjobb

Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december.

Den nya budgeten innebär att Arbetsförmedlingen måste spara cirka 4 500 miljoner kronor på insatser för arbetslösa under 2019. En konsekvens av detta är ett stopp för nya beslut av extratjänster och moderna beredskapsjobb i staten.

– Just nu arbetar vi intensivt med att bedöma hur vi ska arbeta när vi inte längre kan anvisa arbetssökande till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Men det är viktigt att vi så långt det går försöker matcha de sökande mot arbete eller studier, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, och fortsätter:

– Jag vill också understryka att inga extratjänster avbryts i förtid. Redan fattade beslut gäller.

I slutet av november hade 17 820 personer en extratjänst och 2 381 moderna beredskapsjobb.