Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande på arbetsformedlingen.se.

Anmäl frånvaro

Vi är medvetna om följande brister:
 • "Välj orsak" i rullgardinsmenyn samt "åååå-mm-dd" i fältet där man fyller i första sjukdag kan ha för låg kontrast i vissa webbläsare. Texterna med låg kontrast kan vara svåra att läsa. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Radioknapparna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden vilket kan göra de svåra att urskilja. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • När man för musen över en knapp blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har musen på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappen att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Fältet där man fyller i datum tillåter bara att man fyller i formatet enligt åååå-mm-dd. Det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Aktivitetsrapportering

Vi är medvetna om följande brister:
 • Det saknas kompletterande text till Stäng-knappen i modaler, i dagsläget är det bara ett kryss. Det här beror på tekniska svårigheter att göra anpassningar i externa komponenter. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Aktiviteterna som är tillagda i aktivitetsrapporten har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Detta kan göra att komponenterna är svåra att urskilja. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man för musen över en knapp blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har musen på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappen att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Knappen för att skicka in rapport visas även när rapporteringsperioden är stängd men går då inte att klicka på. Det här kan göra att det blir svårt att förstå varför man inte kan använda knappen för att skicka in. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Texten i inmatningsfälten som beskriver vad man ska skriva in i fälten har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svår att läsa. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Språkväljaren där det står "Languages" är inte korrekt uppmärkt i koden, det gör att skärmläsare försöker läsa upp den delen på svenska istället för engelska. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man fyller i en aktivitet och får felmeddelande i fler av inmatningsfälten visas inget sammanfattat meddelanden med information om samtliga fel. Det kan göra att det blir svårt att få en överblick över felen. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Om man ska fylla i en aktivitet där alla inmatningsfält är obligatoriska framgår inte det. Vi visar bara när det finns ett valfritt fält. Det här gör att det kan bli svårt att veta vilka fält som behöver fyllas i för att komma vidare. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Om man får fel vid inmatning i ett formulär beskrivs inte alltid exakt vad felet är. Inmatningsfältet markeras inte heller visuellt. Det kan göra att det ibland är svårt att förstå vad man har gjort för fel. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • Det finns ingen sida för att förhandsgranska sin aktivitetsrapport innan man skickar in den vilket kan göra det svårt att få en överblick över alla tillagda aktiviteter. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man växlar från tabb- till skrivläge med skärmläsare försöker systemet skicka in aktiviteten och man får därför felvalidering på alla fält. När det här händer hamnar fokus på sista fältet. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.
 • När man klarmarkerar en aktivitet så kommer det upp ett datumfält där man ska fylla i datum då aktiviteten genomfördes. Fältet och frågan som hör till fältet kommer inte i en logisk följd vilket kan bli otydligt för den som använder hjälpmedel.
 • Meddelandet som berättar om systemet är upptaget med att uppdatera eller hämta innehåll presenteras inte på rätt sätt för personer som använder hjälpmedel. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.

Chatt

Vi är medvetna om följande brister:

 • Ett ljud som kan upplevas som störande spelas upp i samband med att chatten startar. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken i chatten är inte korrekt uppmärkt och det kan upplevas som otydligt när man använder en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan välja att chatta på engelska men texten är då inte korrekt uppmärkt i koden vilket påverkar skärmläsare och möjligheten att använda språkanpassad font. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan inte med ett tangentbord navigera till rubriken och informationstexten som visas vid start av chatten. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Chatten stängs ner när man klickar på minimera-knappen (-) och man kan då endast hitta tillbaka till chatten genom att gå tillbaka till Kontakta-sidan, vilket är otydligt. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Efter avslutad chatt får man en möjlighet att fylla i en enkät, länktexten är i det läget inte tillräckligt tydlig. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Den blå huvudlisten är innan startad chatt i praktiken en stäng-knapp men är inte korrekt uppmärkt, vilket en skärmläsare då inte kan uppfatta. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Den kryssruta i vilken man godkänner hantering av personuppgifter är inte korrekt uppmärkt och det kan vara otydligt för användaren att den är obligatorisk. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken under vilken man väljer ärendetyp kan anses kort och inte tillräckligt tydligt beskriva vilken information som efterfrågas. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Om man försöker starta en chatt utan att ha fyllt i de obligatoriska fälten nås man inte av någon summering av de fel formuläret innehåller. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.

Chattbot

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns en rubrik i chattboten där den synliga texten inte överensstämmer med det namn som en skärmläsare läser upp. Namnet kommer att justeras.

Ersättning för resa

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det går inte att nå tjänsten via menyn på webbplatsen, endast via knappen Ersättning för resa på Mina Sidor. Ytterligare sätt att hitta till tjänsten kan vara önskvärt. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • I fälten där man fyller i datum måste användaren anpassa sig till det angivna datumformatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Det kan vara svårt för dig som använder hjälpmedel att navigera mellan sidor och på sidor på grund av hur sidorna är uppbyggda. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Det finns brister i den logiska tabbordningen. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Det finns interaktiva komponenter i tjänsten som är svåra att använda när du navigerar med tangentbord, exempelvis datumväljarna. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Grupperingar av radioknappar eller kryssrutor har inte en beskrivande överskrift, vilket kan göra det svårt att förstå vilken information som efterfrågas. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Det är inte alltid tydligt vart länkarna går någonstans, navigerar man via en skärmläsares länklista kan det bli svårt att veta vart länken leder. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Det är i formulär svårt att veta om fält är obligatoriska eller frivilliga. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • För dig som använder hjälpmedel kan det vara svårt att se felmeddelanden som dyker upp. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.
 • Klickytan runt inmatningsfält kan vara begränsad till själva inmatningsfältet. Vilket kan göra det svårt att fylla i fältet. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning 2022.

FAQ - Frågor och svar

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det går inte att nå tjänsten via menyn på hemsidan, endast via sökfunktionen och via Kontakta oss. Ytterligare sätt att hitta till tjänsten kan vara önskvärt.
 • Sidan är inte strukturerad på ett sätt som underlättar för hjälpmedel så som skärmläsare, vilket medför att det kan vara svårt att navigera och förstå hur tjänsten är uppbyggd. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Det framgår inte tydligt vilken del av sidan som är fokus när man navigerar med hjälp av ett tangentbord. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man får i förekommande fall möjligheten att svara på om man fått svar på sin fråga eller inte, knapparna med vilka man svarar är i det läget uppmärkta som länkar med en länktext i form av ”Ja” och ”Nej”. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Meddelande om att tjänsten söker svar på användarens fråga kommuniceras inte till en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.

Hitta yrken

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns vissa brister vid tabb-navigering för visa fler yrken.
 • Outline kan vara otydlig på vissa element.

Intresseguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns vissa brister vid tabb-navigering för visa fler yrken i resultatsidan.
 • Outline kan vara otydlig på vissa element.
 • Knapparna på startsidan är idag A-taggar och inte button.

Komplettera meriter

Vi är medvetna om följande brister:

Hela tjänsten, inklusive sidmallen, bygger på gammal kod och kommer att bytas ut helt.

 • Applikationen är inte responsiv/mobilanpassad.
 • Saknar korrekt rubriksättning.
 • Fokus kvar på "Spara"-knappen om det blir fel i formuläret.
 • Otydligt att "Spara"-knappen inte skickar in data, kräver tryck på "Skicka in"-knappen, längst ner på sidan.
 • "Skicka in"-knappen är disabled/inaktiverad när sidan laddas.
 • "Ändra" och "Ta bort" är länkar istället för knappar och har låg kontrast.

Kompletterande frågor (Behovskollen i Skriv in dig)

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Mina sidor

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det behövs en genomgång av vilka delar av tjänstens innehåll som döljs för skärmläsare för att skapa enhetlighet. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns osäkerhet kring om våra interna komponenter alltid uppfyller den semantiska sidstrukturen med aria-landmarks. Frågan tas vidare till ansvarig del av organisationen.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns systemrelaterade svårigheter som gör att vi inte alltid har möjlighet att använda autofyllnad i inmatningsfält.
 • Under ”Mina uppgifter” finns en ikon som inte uppfyller kontrastkravet 3:1. Det finns en tillhörande text som förtydligar men vi behöver se över om detta uppfyller kraven.
 • Det finns risk att användare som tabbar sig igenom sidorna inte interagerar med alla komponenter. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • När kunden öppnar dokument ”Intyg på inskrivning” framgår inte att det laddas ner. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finn osäkerhet kring om den synliga texten på en komponent överensstämmer med det namn som hjälpmedel kommer. För att åtgärda eventuella brister kommer användartester att ske.
 • Navigeringen är inte konsekvent mellan olika tjänster. Ett arbete kommer att se över detta kommer att göras.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt. För att uppnå detta krävs ett generellt designmönster och ett arbete för att se över detta kommer att göras.
 • En översyn av att alla interaktiva komponenter alltid går att interagera med behöver ske. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Användaren har inte möjlighet att mata in olika format på till exempel datum eller telefonnummer. Tydliga riktlinjer kring detta har saknats. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • Det finns inte alltid korrigeringsförslag till användaren på Mina sidor. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • På ärendesidan finns en informationsruta (popover). Texten för vad informationsrutan innehåller för information är bristfällig. Texten planerar att uppdateras under Q2 2021.
 • För att hamna på ärendetjänsten finns en ingång via händelsekort på mina sidor eller mina ärenden i menyn. Händelsekortet försvinner efter ett visst antal dagar. Då finns enbart en ingång till ärendesidan via menyn på mina sidor. Arbete med att se över detta kommer initieras inom kort.

Mina sidor app

Vi är medvetna om följande brister:
 • Navigeringen är inte konsekvent mellan olika tjänster. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • En översyn av att alla interaktiva komponenter alltid går att interagera med behöver ske. Vi har påbörjat ett arbete med att se över detta i tjänsten.
 • Arbete pågår för att användare som skickar in information ska kunna ångra åtgärden, kontrollera information, rätta fel, förhandsgranska, ändra och bekräfta innan information sparas eller skickas in. Beräknas vara klart under Q4 2021.
 • Det finns i dagsläget inte felmeddelande som kommuniceras till användaren med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Arbete med att se över detta initieras inom kort.

Mina profiler

Vi är medvetna om följande brister:

 • Navigeringen är inte konsekvent mellan olika tjänster. Arbete med att se över detta initieras inom kort.
 • En översyn av att alla interaktiva komponenter alltid går att interagera med behöver ske. Vi har påbörjat ett arbete med att se över detta i tjänsten.
 • Arbete pågår för att användare som skickar in information ska kunna ångra åtgärden, kontrollera information, rätta fel, förhandsgranska, ändra och bekräfta innan information sparas eller skickas in. Beräknas vara klart under Q4 2021.
 • Det finns i dagsläget inte felmeddelande som kommuniceras till användaren med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Arbete med att se över detta initieras inom kort.

Nystartsjobb

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det går inte att nå tjänsten via menyn på hemsidan, endast via händelsekort på mina sidor. Ytterligare sätt att hitta till tjänsten kan vara önskvärt. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Otydligt vilka datum som ska fyllas i under varje fråga i formuläret. Ett arbete med att förtydliga textfälten i datumfälten kommer initieras inom kort.
 • Fältet där man fyller i datum måste innehålla sekelsiffror, det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Planering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det saknas en beskrivande titel på de olika sidorna vilket gör att det kan vara svårt att snabbt veta om innehållet är relevant för den som besöker sidan.
 • Sidan med inplanerade aktiviteter saknar rubrik. Guiden som visas första gången man besöker tjänsten har inte beskrivande texter. Det här gör att det kan bli svårare att veta vilket innehåll man kan förvänta sig se på sidan.
 • På vissa ställen i tjänsten fungerar navigering med hjälp av tangentbord inte som det borde.
 • Det är inte alltid tydligt vilken knapp på sidan som har fokus på grund av att färgen som markerar fokus är lik färgen på knapparna.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Tjänsten är inte helt responsiv. Om man använder en mindre skärm eller har förstorat sidan kan innehåll försvinna och på vissa ställen kan man behöva scrolla i sidled för att ta till sig all information.
 • Aktiviteterna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Även filtreringen på de inplanerade aktiviteterna har för dålig kontrast. Det här gör att de kan bli svårt att se hela ytan som går att klicka på.
 • När man för musen över en knapp blir kontrasten mellan färgen som knappen får då jämfört med när man inte har musen på knappen inte tillräcklig. Det gör att det kan vara svårt att se på knappens färg att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • De inplanerade aktiviteterna har ingen länktext som beskriver var länken leder utan visar bara URL:en. Det här beror på tekniska svårigheter och vi arbetar med att hitta en lösning till detta. Knapparna i introduktionen som visas för vissa användare (de som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt de som deltar i rusta och matcha) saknar tydliga namn. Det kan försvåra för personer som använder hjälpmedel att navigera genom introduktionen.
 • Vi markerar inte upp om en länk leder till en sida som ligger utanför arbetsförmedlingen.se. Det är först när man klickat på länken som man ser hur och vart länken leder vilket kan försvåra navigeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Det saknas kompletterande text till Stäng-knappen i modaler, i dagsläget är det bara ett kryss. Det här beror på tekniska svårigheter att göra anpassningar i externa komponenter.
 • I koden har vissa knappar, länkar och funktioner andra namn än det synliga namnet. Det här försämrar upplevelsen av tjänsten för personer som använder hjälpmedel.
 • Inmatningsfält blir inte uppdaterade i koden när ett fel upptäcks. Det här gör att hjälpmedel kan ha svårt att visa felet korrekt.
 • Felmeddelanden får fokus vilket försämrar upplevelsen för de som använder skärmläsare eftersom man blir avbruten av meddelandet.
 • Aktiviteterna är inte uppmärkta som listelement i koden vilket gör att hjälpmedel får svårt att tolka dem. Detta gäller även stegen i introduktionen som visas för kunder som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt kunder som deltar i rusta och matcha.

Platsbanken

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg, till exempel rubriker i annonskorten. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Texten i sökrutan som ger tips om vad man kan söka på har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svår att läsa. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Fokusmarkeringen på blå knappar kan synas dåligt. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Play

Vi är medvetna om följande brister:

 • Alla livesända webbinarier är inte tillgänglighetsanpassade efter 14 dagar, främst när det gäller textning. Detta på grund av antalet sändningar och brist på resurser för att anpassa alla. Där det finns material som kan stötta upp ett livesänt webbinar har vi länkat dit under spelaren.
  Vi gör ett omfattande arbete för att tillgänglighetsanpassa vårt innehåll på Play. För att våra användare inte ska bli av med innehåll så kommer livesända webbinar fortsättningsvis vara publicerade efter 14 dagar. Vi uppdaterar sändningarna frekvent och vår ambition är att tillgänglighetsanpassa majoriteten av materialet under 2021.
 • Filmer och webbinarier har inte ett extra ljudspår för syntolkning om inte behovet finns. Manusen är skrivna på så sätt att både seende och synskadade ska kunna ta del av innehållet. Programledarna har fått utbildning i hur de kan föreläsa för båda grupper utan behovet av ett extra ljudspår.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Livesändningar som vi idag har på webbplatsen undantas enligt 9 §.
 • De publiceringar som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Samarbetshistorik (ESF)

Vi är medvetna om följande brister:

Datum i kalendern utanför den gällande månaden är avaktiverad och har låg kontrast. Detta leder till att det kan svårt att förstå varför något som egentligen är valbart ibland inte är det. Samt att den låga kontrasten gör det svårt för personer med nedsatt syn att ta till sig informationen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.

Signera programbeslut

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det går inte att nå tjänsten via menyn på webbplatsen, endast via händelsekort på Mina sidor. Ytterligare sätt att hitta till tjänsten kan vara önskvärt. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • När ett felmeddelande visas och användaren klickar på länken leder den inte rätt del av sidan. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Det är inte alltid tydligt vart länkarna går någonstans, navigerar man via en skärmläsares länklista kan det bli svårt att veta vart länken leder. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom samtliga sidor.

Skapa konto

Tillgänglighetsredogörelse publieras inom kort.

Skriv in dig

Följande brister är planerade att justeras till hösten 2021

 • Det finns kvar ett fåtal gemensamma ikoner som i vissa fall kan få fokus i skärmläsare.
 • I enstaka fall kan det finnas två knappar med samma text som antingen öppnar eller stänger en dialogruta. Dessa fungerar utan problem i skärmläsare men kan vara förvirrande om användaren öppnar listan med knappar i till exempel JAWS.
 • I steg 3 finns en automatisk komplettering som inte läser upp alla förslag på ett tillförlitligt sätt i skärmläsare.
 • I steg 4 finns en dialogruta för att lägga till arbetslivserfarenhet, denna ska bytas ut då den kan upplevas förvirrande i skärmläsare. Det finns också en bugg som stänger rutan om användaren ”klickar” på en rubrik som fått fokus med hjälp av skärmläsare.

Följande brister är planerade att justeras till årsskiftet 2021–2022:

 • I steg 1 finns det ett ja/nej-val där det är otydligt vilken som är vald när användare endast använder skärmläsare.
 • I steg 1 finns en datumväljare där det går att markera ogiltiga datum i skärmläsare.
 • I steg 2 finns en dialogruta för att välja yrkesområde, denna fungerar även i skärmläsare men upplevs som förvirrande och ska bytas ut.
 • I steg 3 läses de valda språken upp på ett annat sätt än de valda kompetenserna.

Skriv ut dig

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Sök arbetsmarknadsutbildning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold sökfunktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det är svårt att urskilja Hämta-knapparna då bakgrund och knapp i stort sett har samma färg.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av ID-nummer för utbildning respektive utbildningstillfälle.
 • Sök arbetsmarknadsutbildning publicerades 2012 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök arbetsmarknadsutbildning kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Sök validering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold hämta-funktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text eller rad.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av TillfälleID.
 • Sök validering publicerades 2017 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök validering kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Videomöte

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande.
 • Videomöte följer till viss del de digitala riktlinjer kring navigering.
 • Funktioner i Videomöte identifieras till viss del på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer används till viss del på till exempel knappar som gör samma sak.

Välj leverantör (Sök leverantör för Stöd och matchning samt Rusta och matcha)

Vi är medvetna om följande brister:

 • Brist 1 - Knappen när man skickar in val av leverantör går bara att klicka på först när en leverantör valts. Ingen återkoppling ges till användaren om man klickar på valknappen innan den är aktiv. Det kan då vara svårt att förstå vad man ska göra för att kunna skicka in sitt val. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten under hösten 2021.
 • Brist 2 - Vid kontaktuppgifterna på detaljsidan så markeras länkar endast med färg. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten under hösten 2021.
 • Brist 3 - Radavstånd går ej att ändra. Detta medför att texter kan vara svårlästa.
 • Brist 4 - Externa länkar till leverantörernas egna hemsidor (på detaljsidorna), samt vägbeskrivning till deras adresser (på söksidan), är ej tillräckligt tydliga att de leder till en extern sida. Behöver utformas och formuleras så att det är tydligt att länkarna tar en utanför arbetsförmedlingen webbplats. Kommer åtgärdas under hösten 2021.

Yrkesguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kontraster i infografiska element kan vara problematiska.
 • Tabb-index hamnar fel vid klick på ankarlänkar.

Yrkeskompassen

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kontraster i kart-vyn kan vara problematisk.
 • Tabb-index hamnar fel vid sidnavigering.

Ärendetjänsten

Vi är medvetna om följande brister:

 • För att hamna på ärendetjänsten finns en ingång via händelsekort på Mina sidor eller Mina ärenden i menyn. Händelsekortet försvinner efter ett visst antal dagar. Då finns enbart en ingång till ärendesidan via menyn på Mina sidor. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 24 september 2021.