Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare på arbetsformedlingen.se.

Anmäl varsel

Vi är medvetna om följande brister:

 • Personförteckningens tabell kan visa felmeddelanden för tomma inmatningsfält innan användaren börjat skriva. Vi arbetar med att se till att alla felmeddelanden är så hjälpsamma som möjligt.
 • Fokusindikatorn som visar vilken knapp som har fokus är inte visuellt tydlig nog. Vi ska se till att det är enkelt att se vilken komponent som har fokus.

Annonsera – Hantera annonser och skapa annons

Vi är medvetna om följande brister:

Generella problem

 • Tabbordningen är inte alltid logisk och vissa komponenter fungerar inte enligt förväntan när man interagerar med hjälp av tangentbordet.
 • Det framgår inte alltid vilka fält som är obligatoriska i formuläret.
 • Etiketterna till vissa formulärfält är otydligt formulerade.
 • Etiketterna är inte alltid kopplade till det formulärfält de tillhör vilket minskar klickytan.
 • I vissa textfält visas ett felmeddelande när man börjar skriva eller när ett fält lämnas tomt.
 • I vissa textfält visas ett samlat felmeddelande högre upp på sidan när fältet lämnas tomt.
 • När man lägger till språk eller kompetens i ”Skapa annons” blir innehållet för brett för små skärmar.
 • På de ställen man kan fylla i datum går det inte att använda valfritt format.
 • Om man ökar mellanrummen i texten syns inte all text i datumkomponenten.
 • På vissa ställen är det svårt att se vilken av komponenterna i formuläret som har fokus.
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan normalt läge och när man för muspekaren över dem.
 • När man sparar en annons försvinner den positiva bekräftelsen automatiskt efter en viss tid.
 • Logotypen i förhandsgranskningen är länkad så att man kan byta bild men det framgår inte för skärmläsare eller visuellt.
 • Kartan som ibland visas i förhandsgranskningen har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Förhandsgranskningen av en skapad annons döljs på små skärmar och vid förstoring.
 • Vissa knappar på sidan ”Hantera annonser” döljs vid förstoring.
  * Sökknappen på sidan ”Hantera annonser” försvinner på små skärmar.
 • Vissa knappar på ”Hantera annonser” har för låg kontrast mellan text och bakgrund.
 • Knappen ”Samarbete” på ”Hantera annonser” saknar text och förmedlar status endast genom färg.
 • Länken ”Tyck till” öppnas i ny flik utan att användaren får information om det.
  Problem vid användning av skärmläsare.
 • I vissa fall meddelas inte användare när systemet laddas eller är upptaget.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidorna eftersom de saknar viss kod för att beskriva struktur och indelning vilket kan leda till att man förlorar sammanhanget.
 • Rubriker ligger inte alltid i en naturlig ordning.
 • Tomma rubrikfält visas i förhandsgranskningen av en annons.
 • Visst innehåll läses upp två gånger så att det blir en upprepning.
 • Visst innehåll som inte är synligt läses ändå upp.
 • En skärmläsare kan inte läsa innehållet i informationen som finns vid formulären.
 • Etiketterna till vissa formulärfält kan stämma dåligt överens med det namn som en skärmläsare läser upp.
 • När ett textfält i formuläret innehåller fel meddelas det inte alltid.
 • Det kan förekomma fall där val som görs i en kryssruta inte bekräftas.
 • När man lägger till ”Språk” och ”Kompetens” när en annons skapas visas tabeller som saknar beskrivning av innehållet.
 • Kartan i förhandsgranskningen av en annons saknar ett textalternativ som beskriver innehållet och i anknytning till kartan finns en iFrame utan namn.
 • Bilden ”Så skapar du annonser…” på sidan ”Hantera annonser” är felaktigt kodad som en knapp.

Brister kommer att åtgärdas löpande tredje och fjärde kvartalet 2022, i samband med att tjänsten byggs om.

Anställa från utbildning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Länklistan som en skärmläsare skapar kan innehålla länkar som inte är meningsfulla eftersom det finns länkar i tjänsten som inte är semantiskt korrekt uppmärkta. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det saknas en inledande text i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Tex: "Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatoriskt)." Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information i flera fält saknas det ett samlat felmeddelande. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information visas felmeddelanden under respektive fält, men de får inte fokus, vilket gör att det kan missas av en skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten saknar till viss del den HTML-struktur som är nödvändig för att hjälpmedel som scannar av sidan ska bli hundraprocentiga. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Delar av tjänsten använder sig inte av landmarks. Landmarks används av en skärmläsare och gör det lättare för användaren att orientera sig. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns ingen information om vilket format inmatad text ska vara i. Om det blir fel visas ett felmeddelande med information om rätt format. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Ansökan om nystartsjobb

Vi är medvetna om följande brister:

 • Fokusindikatorn som visar vilken knapp som har fokus är inte visuellt tydlig nog. Vi ska se till att det är enkelt att se vilken komponent som har fokus.

Bokade webbmöten

Vi är medvetna om följande brister:

 • Aria-attribut används inte i den utsträcknings som behövs för att förmedla struktur, relationer och betydelse. Ett övergripande tillgänglighetsarbete är igång och samtliga krav i denna lista förväntas uppfyllas successivt under hösten 2020.
 • Inte alla element går att nås från tangentbordet.
 • Felmeddelande får inte fokus vid valideringsfel.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska och det finns inte en text inledningsvis i formuläret (kalendern) som informerar om vilket sätt som används för att marker obligatoriska fält.
 • Alla innehållsbärande bilder och ikoner har inte ett textalternativ som beskriver motsvarande innehåll som bilden.
 • Läsordningen blir inte alltid korrekt för användare med hjälpmedel. Innehållet presenteras inte alltid i den ordningen det har i koden.

Chatt

Vi är medvetna om följande brister:

 • Ett ljud som kan upplevas som störande spelas upp i samband med att chatten startar. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken i chatten är inte korrekt uppmärkt och det kan upplevas som otydligt när man använder en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan välja att chatta på engelska men texten är då inte korrekt uppmärkt i koden vilket påverkar skärmläsare och möjligheten att använda språkanpassad font. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan inte med ett tangentbord navigera till rubriken och informationstexten som visas vid start av chatten. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Chatten stängs ner när man klickar på minimera-knappen (-) och man kan då endast hitta tillbaka till chatten genom att gå tillbaka till Kontakta-sidan, vilket är otydligt. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Efter avslutad chatt får man en möjlighet att fylla i en enkät, länktexten är i det läget inte tillräckligt tydlig. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Den blå huvudlisten är innan startad chatt i praktiken en stäng-knapp men är inte korrekt uppmärkt, vilket en skärmläsare då inte kan uppfatta. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Den kryssruta i vilken man godkänner hantering av personuppgifter är inte korrekt uppmärkt och det kan vara otydligt för användaren att den är obligatorisk. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken under vilken man väljer ärendetyp kan anses kort och inte tillräckligt tydligt beskriva vilken information som efterfrågas. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Om man försöker starta en chatt utan att ha fyllt i de obligatoriska fälten nås man inte av någon summering av de fel formuläret innehåller. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.

Chattbot

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns en rubrik i chattboten där den synliga texten inte överensstämmer med det namn som en skärmläsare läser upp. Namnet kommer att justeras.

Direktöverförda annonser

Vi är medvetna om följande brister:

Generella problem

 • Användare meddelas inte när systemet laddas eller är upptaget, varken visuellt eller med skärmläsare.
 • Ytan där man kan sortera och filtrera anpassar sig inte till små skärmar.
 • När val görs i sortering och filtrering flyttas fokus till toppen av sidan i stället för att stanna kvar på den komponent man senast använde.
 • Etiketterna är inte kopplade till det formulärfält de tillhör vilket minskar klickytan.
 • Etiketterna till vissa formulärfält är otydligt formulerade.
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan normalt läge och man för muspekaren över dem.
 • På kryssrutor och knappar är det svårt att se vad som har fokus.
 • De länkade rubrikerna i annonslistan får ingen fokusmarkering.
 • Etiketterna för Publicerad, Avpublicerad och Fel i annonslistan har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Det är svårt att förstå betydelsen av länken "Vad är fel?" som ligger i annonslistan då något är fel i en annons. Rutan som öppnas när man klickar på länken går inte att stänga.
 • Länken ”HR Open standards” öppnas i ny flik utan att användaren får information om det.
 • Att skicka mejl från sidan via en knapp i stället för en länk skiljer sig från hur det ser ut på andra delar av Arbetsförmedlingens webbplats.

Problem vid användning av skärmläsare

 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidorna eftersom de saknar viss kod för att beskriva struktur och indelning vilket kan leda till att man förlorar sammanhanget.
 • Rubriker ligger inte alltid i en naturlig ordning.
 • Formulärfält och funktioner saknar beskrivning av innehållet.
 • Etiketterna till vissa formulärfält kan stämma dåligt överens med det namn som en skärmläsare läser upp.
 • Knappen på sidan är kodad som en länk.
 • Användare meddelas inte om att resultatet är uppdaterat efter att man har filtrerat.

Bristerna ovan kommer inte att åtgärdas, i stället pågår ett arbete för att ersätta tjänsten med en ny.

FAQ - Frågor och svar

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det går inte att nå tjänsten via menyn på hemsidan, endast via sökfunktionen och via Kontakta oss. Ytterligare sätt att hitta till tjänsten kan vara önskvärt.
 • Sidan är inte strukturerad på ett sätt som underlättar för hjälpmedel så som skärmläsare, vilket medför att det kan vara svårt att navigera och förstå hur tjänsten är uppbyggd. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Det framgår inte tydligt vilken del av sidan som är fokus när man navigerar med hjälp av ett tangentbord. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man får i förekommande fall möjligheten att svara på om man fått svar på sin fråga eller inte, knapparna med vilka man svarar är i det läget uppmärkta som länkar med en länktext i form av ”Ja” och ”Nej”. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Meddelande om att tjänsten söker svar på användarens fråga kommuniceras inte till en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.

Företagsuppgifter/Kontohantering

Vi är medvetna om följande brister:

 • När man som användare vill förändra sina kontouppgifter och har matat in sina kontouppgifter saknas det funktionalitet för förhandsgranskning. Vi planerar att lansera ny funktionalitet för detta i samband med att kontohanteringssidan uppdateras till andra kvartalet 2022.
 • När man lägger till ny arbetsplats, när man lägger till extra användare som kan använda företagskontot, när man byter lösenord och när man redigerar sin egna kontouppgifter och får ett felmeddelande, så förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Vi planerar att lansera en ny metod för att hantera detta i samband med att kontohanteringen uppdateras till andra kvartalet 2022.
 • Vid interaktioner med kontohanteringen där data hämtas eller sparas visas i vissa fall en indikator på att något laddas och att man som användare behöver vänta. Skärmläsaren läser i vissa fall av detta, men inte alltid. En utredning av om problemet ligger i skärmläsaren eller i tjänsten ska genomföras, samt så planerar vi att uppdatera kodbibliotek som kanske rättar till detta innan andra kvartalet 2022.

Play

Vi är medvetna om följande brister:

 • Alla livesända webbinar är inte tillgänglighetsanpassade efter 14 dagar, främst när det gäller textning. Detta på grund av antalet sändningar och brist på resurser för att anpassa alla. Där det finns material som kan stötta upp ett livesänt webbinar har vi länkat det under spelare.
  Vi gör ett omfattande arbete för att tillgänglighetsanpassa vårt innehåll på Arbetsförmedlingen Play. För att våra användare inte ska bli av med innehåll så kommer livesända webbinar fortsättningsvis vara publicerade efter 14 dagar. Vi uppdaterar sändningarna frekvent och vår ambition är att tillgänglighetsanpassa majoriteten av materialet under 2021.
 • Filmer och webbinarium har inte ett extra ljudspår för syntolkning om inte behovet finns. Manusen är skrivna på så sätt att både seende och synskadade ska kunna ta del av innehållet. Programledarna har fått utbildning i hur de kan föreläsa för båda grupper utan behovet av ett extra ljudspår.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Livesändningar som vi idag har på webbplatsen undantas enligt 9 §.

De publiceringar som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rekryteringsguiden Widget

Vi är medvetna om följande brister:

 • Eftersom detta är en tjänst som läggs in som en del på annan webbplats kan tillgängligheten i tjänsten påverkas av eventuella brister på webbplatsen.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Rekryteringsguiden skapa Widget

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • Det går endast att hitta tjänsten via sidomenyn, inte via sökfunktionen eller länkar och knappar på sajten. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Titeln på sidan är svår att förstå då den inte beskriver sidans syfte och innehåll. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den inte är rätt strukturerad i HTML och saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Använder man skärmläsare kan det vara svårt att navigera via rubriker eller få en automatisk innehållsförteckning då rubrikernas hierarki inte stämmer. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Använder man skärmläsare kan det vara svårt att ta till sig innebörden av viss text som är fetstilt visuellt men inte i koden. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om man navigerar med hjälp av tab öppnas en färg-palett automatiskt när man får fokus på en färgruta. Färgrutan döljer bakomliggande knappar och den går inte att stänga. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten har interaktiva element som är avaktiverade när man navigerar igenom tjänsten med hjälp av mus. Använder man istället tab eller skärmläsare kan man komma åt alla element. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text, rader, stycken och ord. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • De element som är avaktiverade för mus-användare har för låg kontrast. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det kan vara svårt att se vilket inmatningsfält som tillhör en specifik etikett. Det går inte heller att klicka på etiketten för att få fokus på rätt fält. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Riktade utskick via e-post till kunder med arbetsgivarkonto

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns bilder där textalternativet behöver ses över för att beskriva bilderna på ett bättre sätt. Det kan finnas dekorativa bilder som inte är dolda för skärmläsare. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta pågår.
 • Det är inte alltid tydligt var man hamnar när man klickar på en länk. Vi arbetar med att gå igenom samtliga länkar i tjänsten.
 • Alla bilder med länkar är inte uppmärkta i länktexten. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.

Räkna ut ersättning

Den här sidan/tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Skapa konto

Vi är medvetna om följande brister:

 • I det första steget där man anger organisationsnummer och i steg tre när man ska fylla i sina uppgifter i flödet för att skapa arbesgivarkonto förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Vi planerar att lansera en ny metod för att hantera detta i samband med att hela skapa konto-flödet uppdateras under andra kvartalet 2022.

Snabbintervjuer

Vi är medvetna om följande brister:

 • Om en intervjuare anger sin pin-kod och förflyttar sig vidare med tabbtangenten kommer markeringen missa knappen för Logga in då inputfältet lägger till en extra rad. Det kan upplevas störande.
 • Layouten för intervjuare är inte optimerad för mobila enheter vilket kan påverka upplevelsen negativt.
 • Vissa länkar är inte korrekt semantiskt uppmärkta.
 • Vissa knappar är inte korrekt semantiskt uppmärkta.
 • Det kan finnas komponenter på mötessidan som saknar korrekt etikett vilket kan upplevas förvirrande vid användning av hjälpmedel.
 • Sidan kandidaten möts av efter avslutad intervju har radioknappar med otydliga instruktioner för ett hjälpmedel.
 • Kandidater kan endast ange telefonnummer med siffror, övriga tecken och mellanslag tillåts inte.
 • Användare med hjälpmedel kan se funktioner som är dolda för seende vilket kan skapa förvirring kopplat till fliken Om jobbet.
 • En intervjuare med hjälpmedel kan uppleva listan på kandidater och kön som rörig då det saknas unika ID.
 • Snabbintervjuers design särskiljer sig en del från andra tjänster hos Arbetsförmedlingen.
 • Snabbintervjuers navigering särskiljer sig en del från andra tjänster hos Arbetsförmedlingen.
 • Frågor och egenskaper under videosamtalet saknar beskrivande rubrik.
 • Om videosamtalet misslyckas på grund av brandväggsproblem så kan informationen man får upplevas oväntad.
 • Kandidater kan genomföra videosamtalet i porträtts- och landskapsläge. För intervjuare har sidan inte optimerats för denna typ av orientering.
 • Vissa komponenter i videosamtalet har bestämda platser vilket kan påverka läsordningen för en skärmläsare.
 • Om allt innehåll i videosamtalet förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent kommer innehåll och funktionalitet försämras.
 • Tabellen för frågor och egenskaper under videosamtalet saknar korrekt uppmärkning vilket kan påverka uppläsningen vid användning av hjälpmedel.
 • Tabellen för frågor och egenskaper saknar överskrift vilket medför att hjälpmedel inte uppfattar frågor och egenskaper som en tabell.
 • Knappen Lägg på i videosamtalet har en felaktig aria-label (hang up).
 • Under videosamtalet saknas attribut som påverkar rätt uttal och försvårar översättning vid användning av skärmläsare.
 • Sidan för videosamtalet saknar HTML-element som ska tydliggöra strukturen för hjälpmedel.
 • Sidan för videosamtalet saknar ARIA-landmarks som ska stötta vid orientering med hjälpmedel.
 • Då en intervjuare öppnar frågor och egenskaper under videosamtalet så saknas beskrivande överskrift för grupp av radioknappar.
 • Komponenten för frågor och egenskaper under videosamtalet saknar en roll som kan uppfattas av hjälpmedel.
 • Hjälpmedel fångar inte upp användandet av radioknappar för frågor och egenskaper i videosamtalet på ett korrekt sätt.
 • Knappen kandidater i videosamtalet är dold för seende men inte för skärmläsare. Det kan skapa förvirring då knappen saknar funktionalitet.
 • Frågor och egenskaper är dolt för seende bakom en expanderbar yta men inte för skärmläsare. Det kan skapa förvirring.
 • Frågor och egenskaper saknar unika ID:n vilket kan upplevas förvirrande med skärmläsare.
 • Vi har inte kontrollerat om en ökning av avståndet mellan text, rader, stycken och ord påverkar vår design eller att funktionalitet försvinner.
 • Formuläret för att skapa snabbintervju har olika validering om man väljer utkast eller publicera möte. Vid utkast är endast titeln obligatorisk och vid publicering är alla fält obligatoriska.
 • Det saknas förklarande text för vilka fält som är obligatoriska. Vid försök att publicera ett möte utan information i de obligatoriska fälten presenteras en lista för alla obligatoriska fält som saknar information.
 • Datumfältet kräver formatet ÅÅÅÅ-MM-DD och fältet för telefonnummer har endast stöd för siffror.
 • Det finns en verifiering att utkastet sparas men saknas bekräftelse att det lyckades.
 • Vid angivelse av frågor och egenskaper framgår det inte tydligt vilket element som har fokus med skärmläsare.
 • Om man anger en fråga och trycker retur förbereds automatiskt fråga 2 vilket kan upplevas som oförutsägbart.
 • Utfällning av sektioner ändrar eller ökar inte färg eller kontrast vilket kan försvåra vilken information som bör vara i fokus.
 • Sidan är inte optimerad för porträtts- och landskapsläge vilket kan påverka upplevelsen ur designsynpunkt.

Samtliga brister ska vara åtgärdade andra kvartalet 2023.

Sök kandidater

Vi är medvetna om följande brister:

 • En komponent som bör vara dold för skärmläsare är synlig. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Videomöte

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande.
 • Videomöte följer till viss del de digitala riktlinjer kring navigering.
 • Funktioner i Videomöte identifieras till viss del på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer används till viss del på till exempel knappar som gör samma sak.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 27 september 2022.