Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare på arbetsformedlingen.se.

Anmäl varsel

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tabellen som användaren kan använda för att ange sin personförteckning manuellt saknar etiketter i mobilläge. Vi ska göra tabellen mer responsiv.
 • Personförteckningens tabell kan även visa felmeddelanden för tomma inmatningsfält innan användaren börjat skriva. Vi ska se till att alla felmeddelanden är hjälpsamma snarare än störande.
 • Komponenten som visar vilket steg som användaren befinner sig på har för låg kontrast vid de steg som användaren inte ännu kommit till. Vi ska byta ut komponenten mot en ny och förbättrad version.
 • Det saknas ett meddelande som summerar alla fel i formuläret som måste åtgärdas innan användaren kan gå till nästa steg, ifall att någon information har angivits på ett felaktigt sätt eller om användaren har hoppat över ett fält som behöver fyllas i. Vi arbetar med att implementera denna funktion på bästa möjliga sätt.

Annonsera startsida

Vi är medvetna om följande brister:

 • I mobilläge visas steg-för-steg-ikonerna i en karusell som kräver sido-scroll. Och hela ”Tjänsten är helt kostnadsfri” syns inte. Vi arbetar på en lösning med färre steg som kan visas lodrätt och utan sido-scroll.
 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • När man använder skärmläsare och tabbar sig till videon som beskriver hur vår tjänst fungerar så läses rubriken ” Skapa annonser snabbt och smidigt i vårt verktyg” upp två gånger. En gång för bilden och en gång för rubriken under.

Annonslistan

Vi är medvetna om följande brister:

 • När man använder tab för att navigera sig runt på sidan så ser inte användaren att ”Filter”, ”Återställ filter” samt pagineringen längst ner på sidan är i fokus. Ett arbete kommer påbörjas för att rätta till denna brist.
 • Utan CSS eller med skärmläsare visas en extra knapp ”rensa filter” utöver ”återställ filter”. Dessutom kan man inte stänga ”sortera efter”-listan efter man öppnat den. Ett arbete kommer påbörjas för att rätta till denna brist.
 • Knappen ”samarbeta med kollegor” har ingen visuell text som beskriver funktionen. Ett arbete kommer påbörjas för att rätta till denna brist.
 • När man använder skärmläsare finns ingen tydlig gruppering av checkboxar, vilket kan göra det svårt att förstå vad som efterfrågas. Ett arbete kommer påbörjas för att rätta till denna brist.
 • När man använder skärmläsare får man ingen information om att annonslistan laddar. Ett arbete kommer påbörjas för att rätta till denna brist.
 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.

Anställa från utbildning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Länklistan som en skärmläsare skapar kan innehålla länkar som inte är meningsfulla eftersom det finns länkar i tjänsten som inte är semantiskt korrekt uppmärkta. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det saknas en inledande text i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Tex: "Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatoriskt)." Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information i flera fält saknas det ett samlat felmeddelande. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information visas felmeddelanden under respektive fält, men de får inte fokus, vilket gör att det kan missas av en skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten saknar till viss del den HTML-struktur som är nödvändig för att hjälpmedel som scannar av sidan ska bli hundraprocentiga. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Delar av tjänsten använder sig inte av landmarks. Landmarks används av en skärmläsare och gör det lättare för användaren att orientera sig. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns ingen information om vilket format inmatad text ska vara i. Om det blir fel visas ett felmeddelande med information om rätt format. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Ansökan om nystartsjobb

Vi är medvetna om följande brister:

 • Radio-knapparna som tillhör komponenten med rubriken ”administrativ kontaktperson” är formulerade med en hänvisning som förlitar sig på sensoriska kännetecken. Vi ska skriva om texten för att göra den mer tillgänglig för alla.
 • Rullgardinsmenyn för val av postadress presenterar alternativ vars information är så pass lång att den bryts av utanför skärmens bredd på vissa mindre mobiler. Vi planerar att uppgradera komponenten för att göra det enklare att hitta rätt adress oavsett storlek på skärmen.
 • Komponenten som visar vilket steg du befinner dig på har för låg kontrast vid de steg du inte ännu kommit till. Vi ska byta ut komponenten mot en ny och förbättrad version.
 • Inmatningsfält där användaren lämnar information om sig själv saknar specifikation om autoifyllning för att hjälpa användaren med att fylla i sparade kontaktuppgifter från webbläsaren. Vi ska uppdatera de relevanta inmatningsfälten med specifikationer om förväntad inmatning och korrekt format.
 • Det saknas en text inledningsvis i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Vi ska inkludera en text som informerar användaren om att frivilliga fält är markerade med texten ”(frivilligt)”.
 • Inmatningsfält som kräver särskilt format har inte alltid en text som förtydligar vilket format som förväntas. Vi ska uppdatera relevanta fält med information så att det tydligt framgår vilka format som godkänns.
 • Om användaren hoppar över att svara på om arbetstagaren kommer att omfattas av ett kollektivavtal, eller hoppar över att intyga om villkoren, då visas ett felmeddelande som inte läses upp av skärmläsare. Vi ska se till att alla felmeddelanden kommuniceras likvärdigt för alla användare.
 • Det saknas ett meddelande som summerar alla fel i formuläret som måste åtgärdas innan användaren kan gå till nästa steg, ifall att någon information har angivits på ett felaktigt sätt eller om användaren har hoppat över ett fält som behöver fyllas i. Vi arbetar med att implementera denna funktion på bästa möjliga sätt.

Bokade webbmöten

Vi är medvetna om följande brister:

 • Aria-attribut används inte i den utsträcknings som behövs för att förmedla struktur, relationer och betydelse. Ett övergripande tillgänglighetsarbete är igång och samtliga krav i denna lista förväntas uppfyllas successivt under hösten 2020.
 • Inte alla element går att nås från tangentbordet.
 • Felmeddelande får inte fokus vid valideringsfel.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska och det finns inte en text inledningsvis i formuläret (kalendern) som informerar om vilket sätt som används för att marker obligatoriska fält.
 • Alla innehållsbärande bilder och ikoner har inte ett textalternativ som beskriver motsvarande innehåll som bilden.
 • Läsordningen blir inte alltid korrekt för användare med hjälpmedel. Innehållet presenteras inte alltid i den ordningen det har i koden.

Chatt

Tillgänglighetsredogörelse publiceras inom kort.

Chattbot

Vi är medvetna om följande brister:

 • När användaren stegar sig fram med tangentbord visas inte var fokus ligger
 • Otydligheten med fokus kan även påverka skärmläsare
 • Skärmläsare läser inte upp texten som är inmatad av användaren om denne stegar framåt eller bakåt.

DxA-listan

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • ”Mejla oss om du har frågor om annonsering” har fel rubriknivå och ligger som en underrubrik kopplad till den sista annonsen i listan. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Oavsett vad man sorterar på visas sorteringen för ”senast mottagen”. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • I pagineringen längst ner på sidan visas knapparna ”Nästa” och ”Sista” även om man är på sista sidan. Dessa är inte klickbara. Samma sak för knapparna ”Första” och ”Föregående” om man är på första sidan. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om man tabbar sig genom sidan under fliken ”Leverantörers testvy” och öppnar en annons kan man navigera till delar som inte är interaktiva samt navigera på sidan bakom annonsen. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Använder man skärmläsare kan det vara svårt att i filtreringen veta vilka kryssrutor som tillhör samma rubrik. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • På mobil (320px) tar ”Sortera efter”-listan för stor plats och ligger över annan text. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns inget som indikerar att länktexten ”HR Open Standards” länkar till en extern sida. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Knappen ”E-post” i högerkolumnen är inte en knapp utan en bild-länk. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • I filtreringen kan man ej klicka på texten som tillhör kryssrutorna utan måste klicka i rutan för att välja den. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • När annonslistan laddar får användaren ingen information om att systemet är upptaget, vare sig visuellt eller för skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den inte är rätt strukturerad i HTML och saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Viss synlig text på en komponent överensstämmer inte med det namn som hjälpmedel läser. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

FAQ - Frågor och svar

Tillgänglighetsredogörelse publiceras inom kort.

Företagsprofil

Vi är medvetna om följande brister:

 • Under ett företags profilsida finns en karta där man som användare kan se de arbetsplatser som är listade av företaget. För att flytta kartans position i mobilen behöver man använda två fingrar. Karttjänsten är utvecklad av en extern leverantör. En tabellösning som fungerar som ett alternativ kommer att implementeras under Q4 2020.

Företagsuppgifter/Kontohantering

Vi är medvetna om följande brister:

 • När man som användare vill förändra sina kontouppgifter och har matat in sina kontouppgifter saknas det funktionalitet för förhandsgranskning. Funktionalitet kommer att tillkomma när kontohanteringssidan uppdateras under Q4 2020.
 • När man läger till ny arbetsplats, när man lägger till extra användare som kan använda företagskontot, när man byter lösenord och när man redigerare sin egen användare info och får ett felmeddelande förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Ny metod för att hantera detta kommer att lanseras i samband med att kontohanteringen uppdateras under Q4 2020.
 • Vid interaktioner med kontohanteringen där data hämtas eller sparas visas i vissa fall en indikator på att något laddas och att man som användare behöver vänta. Skärmläsaren läser i vissa fall av detta, men inte alltid. En utredning av om problemet ligger i skärmläsaren eller i tjänsten ska genomföras under Q4 2020.

Intresseanmälan

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det är inte möjligt att gå tillbaka och fylla i uppgifter på tidigare steg än det steg som användaren befinner sig på. I nuläget behöver användaren börja om från början. Vi ska göra det möjligt att gå tillbaka och fylla i uppgifter i tidigare steg.
 • Fälten för kontaktuppgifter saknar möjlighet till att automatiskt fyllas i via uppgifter som är sparade i webbläsaren. Vi ska se till att det blir möjligt att automatiskt fylla i kontaktuppgifter från webbläsaren.
 • Användare med skärmläsare får ingen direkt feedback om det är obligatoriskt eller ej att fylla i checkbox-alternativ (detta gäller såväl frågor om kandidaten som godkännande av Arbetsförmedlingens villkor). Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Det finns ingen övergripande förklaring av vilka fält som är obligatoriska eller frivilliga att fylla i. Vi ska se till att tydligt beskriva hur vi markerar obligatoriska eller frivilliga fält.
 • Det saknas ett meddelande som summerar alla fel i formuläret som måste åtgärdas innan användaren kan gå till nästa steg, ifall att någon information har angivits på ett felaktigt sätt eller om användaren har hoppat över ett fält som behöver fyllas i. Vi arbetar med att implementera denna funktion på bästa möjliga sätt.
 • För användare med skärmläsare, som fyller i fel i ett fält (t.ex. otillåtet format på mejladress) och försöker gå vidare till nästa steg saknas direkt feedback på vad som har blivit fel. Användaren behöver då leta igenom sidan för att hitta vad felet kan bero på. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta. Vi ska se till att fel läses upp av skärmläsare.

Mina sidor

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Mjuka kompetenser

Vi är medvetna om följande brister:

 • Synliga etiketter med exempeltext försvinner när man börjar skriva vilket kan försvåra för våra användare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Vid felaktig inmatning försvinner texten istället för att tydligt markera och informera vad som blev fel. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • När du skapar din topplista är spara-knappen inaktiv innan du valt några kompetenser, vilket kan förvilla användarna. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Publicera annons

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den inte är rätt strukturerad i HTML och saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om man navigerar med hjälp av tab kan man inte nå alla fält på sidan. Ett arbete pågår för att åtgärda detta.
 • Om man navigerar på sidan med hjälp av tab kommer man till knappen som leder vidare till nästa steg innan man får möjligheten att fylla i uppgifter. Ett arbete kommer påbörjas för att åtgärda detta.
 • I mobilläge är bakgrunden inte fast utan den går att flytta runt. Vilket kan orsaka att halva skärmen blir vit och att tjänsten förminskas och hamnar på vänster sida. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • Om man använder skärmläsare eller andra hjälpmedel blir läsordningen fel och rubrikerna har fel hierarkisk ordning. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Om sidan förstoras till mer än 150% försvinner viss funktionalitet. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text, rader, stycken och ord. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Kartfunktionen från google maps har för lågt kontrastvärde mot bakgrunden och saknar ett textalternativ som beskriver innehållet. Vi kommer se över möjligheter till förbättring av detta.
 • ”Hantera annonser” ”+skapa annons” är bildlänkar och inte knappar. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Det finns ingen tydlig gruppering av checkboxar, textfält och radioknappar som hör ihop. Det kan göra det svårare för användare att förstå vad som efterfrågas. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Alla etiketter som är kopplade till textfält är inte interaktiva vilket minskar klickytan. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Om man använder skärmläsare är det svårt att veta vilka fält som är obligatoriska. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Det saknas en text inledningsvis i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera frivilliga fält. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Datum måste fyllas i formatet åå-mm-dd. Skriver man på ett annat sätt får man ingen information om hur det ska skrivas. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Om man använder skärmläsare får man ingen information att ett eventuellt fel har uppstått. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Det finns inget meddelande som meddelar alla fel på sidan, vilket gör att man måste leta efter felen själv. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Om ett utkast sparas får man ingen information om att detta har skett. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.
 • Om man använder skärmläsare får man ingen information om att sidan laddas eller sparas. Ett arbete har påbörjats för att åtgärda detta.

Rekryteringsguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Rubriken ”Prognos av arbetsmarknaden” är en dold rubrik, dvs. den syns inte men läses av skärmläsare. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • När man har klickat på knappen sök och vill navigera vidare med tab-tangenten så måste man klicka två gånger för att hamna på nästa fält. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • I mobilläge är bakgrunden inte fast utan den går att flytta runt. Vilket kan orsaka att halva skärmen blir vit och att tjänsten förminskas och hamnar på vänster sida. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • Sidan är inte helt responsiv. I mobilläge (320px) syns inte hela tjänsten utan man måste scrolla åt sidan för att se vissa delar. Dessutom försvinner rubriken ”Mer inspiration för en lyckad rekrytering”. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • Alla knappar som leder till andra tjänster är inte knappar utan bildlänkar. Ett arbete kommer att påbörjas för att se över detta.
 • Viss synlig text på en komponent överensstämmer inte med det namn som hjälpmedel läser. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Rekryteringsguiden Widget

Vi är medvetna om följande brister:

 • Eftersom detta är en tjänst som läggs in som en del på annan webbplats kan tillgängligheten i tjänsten påverkas av eventuella brister på webbplatsen.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Rekryteringsguiden skapa Widget

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan saknar uppmärkning för det språk som används, vilket kan skapa problem för användare som behöver få sidan uppläst. Vi har påbörjat ett arbete där vi går igenom detta.
 • Det går endast att hitta tjänsten via sidomenyn, inte via sökfunktionen eller länkar och knappar på sajten. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Titeln på sidan är svår att förstå då den inte beskriver sidans syfte och innehåll. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidan då den inte är rätt strukturerad i HTML och saknar landmarks. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Använder man skärmläsare kan det vara svårt att navigera via rubriker eller få en automatisk innehållsförteckning då rubrikernas hierarki inte stämmer. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Använder man skärmläsare kan det vara svårt att ta till sig innebörden av viss text som är fetstilt visuellt men inte i koden. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om man navigerar med hjälp av tab öppnas en färg-palett automatiskt när man får fokus på en färgruta. Färgrutan döljer bakomliggande knappar och den går inte att stänga. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten har interaktiva element som är avaktiverade när man navigerar igenom tjänsten med hjälp av mus. Använder man istället tab eller skärmläsare kan man komma åt alla element. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text, rader, stycken och ord. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • De element som är avaktiverade för mus-användare har för låg kontrast. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det kan vara svårt att se vilket inmatningsfält som tillhör en specifik etikett. Det går inte heller att klicka på etiketten för att få fokus på rätt fält. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Räkna ut ersättning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Inmatningsfältet för månadslön visar inte ett felmeddelande om användaren anger specialtecken eller andra format som inte tillåts. Vi arbetar med att hitta bästa sätt att hjälpa användaren undvika inmatningsfel samt att informera användaren om ett fel upptäcks.

Skapa konto

Vi är medvetna om följande brister:

 • I det första steget där man anger organisationsnummer och i steg tre när man ska fylla i sina uppgifter i flödet för att skapa arbetsgivarkonto förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Ny metod för att hantera detta kommer att lanseras i samband med att hela skapa kontoflödet uppdateras under Q4 2020.

Skapa konto (kampanjsida)

Vi är medvetna om följande brister:

 • När man som användare har matat in sina kontouppgifter saknas det funktionalitet för förhandsgranskning. Funktionalitet kommer att tillkomma när kampanjsidan uppdateras under Q4 2020.
 • I det steg där aktiveringskod ska matas in och det där inloggningsuppgifter matas in förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Ny metod för att hantera detta kommer att lanseras i samband med att hela skapa kontoflödet uppdateras under Q4 2020.

Snabbintervjuer

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tabbordningen verkar skilja sig åt mellan olika webbläsare. I exempelvis Google Chrome hamnar man i sidfoten/footern efter att ha valt skapa nytt möte. Detta kan uppfattas förvirrande för personer som använder tabb och skärmläsare.
 • Det kan ibland vara otydligt att se var fokus är när man tabbar sig genom sidan.
 • Om man ökar avståndet mellan text, rader, stycken och ord till max av vad WCAG tillåter så försvinner knapparna för att kopiera länk på ”mina intervjuer”-sidan. Viss text hamnar också utanför vissa knappar.
 • Om man använder en skärm med bredd 320px så får texten i vissa knappar inte plats.
 • En användare som inte har några möten kommer mötas av en ”karusell” som beskriver hur man steg för steg skapar ett möte. En skärmläsare visar felaktig ordningsföljd i karusellen.
 • Texten för anmälningslänken att skicka till arbetssökande har för låg kontrast.
 • Etiketter/Labels behöver ses över. Den synliga texten stämmer inte alltid överens med vad hjälpmedel kan se.
 • Etiketten är inte alltid kopplad till det fält den tillhör. Man kan alltså inte i alla lägen klicka på etiketten för att markera ett fält.
 • Obligatoriska fält behöver tydliggöras, samt inledande text om obligatoriska fält.
 • Validering för datum är idag inte korrekt. Man måste skriva med format YYYY-MM-DD, eller välja från kalendern.
 • Alla inmatningsfel upptäcks inte automatiskt och får inte attributet aria-invalid.
 • Om en användare försöker skicka in ett formulär som innehåller fel så visas inte felmeddelandet med samtliga fel. Felmeddelandet får heller inte fokus.

Sök kandidater

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns länkar utan en bra förklarande text, vilket försämrar användbarheten av en skämläsares länklista. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Inom tjänsten benämns samma funktion på olika sätt, vilket försämrar förutsägbarheten för användaren. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • I tjänsten benämns samma funktioner annorlunda än på andra delar av arbetsformedlingen.se, vilket försämrar förutsägbarheten för användaren. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det framgår inte i alla fall vilket element som är i fokus, vilket försvårar användandet av tangentbord för navigering i tjänsten. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten använder inte så kallade skip-länkar så att användare kan nå huvudinnehållet istället för att behöva tabba sig igenom samma innehåll flera gånger. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det förekommer komponenter som vid vissa tillfällen är avaktiverade (disabled) och inte går att interagera med, detta kan förvilla användaren som använder hjälpmedel som då missar den avaktiverade komponenten. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det är inte möjligt att öka textstorlek, radavstånd mm utan att innehåll och/eller funktionalitet försvinner. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det förekommer komponenter vars namn inte överensstämmer med dess funktion. Detta kan vara förvillande för användare som använder hjälpmedel som läser upp innehållet på sidan. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det förekommer listor som inte är semantiskt korrekt skrivna i den bakomliggande HTML-koden. Detta kan resultera i att användare som använder hjälpmedel har svårigheter att navigera i listorna. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns felmeddelanden i tjänsten som får fokus, vilket kan störa användare med skrämläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Funktionen som gör det möjligt att filtrera sin sökning på t.ex. 100% match, endast kandidater med kontaktuppgifter blir inte korrekt läst av en skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Innehåll som ska vara dolt är synliga för skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Videomöte

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 23 september 2020.