Så här bedömer vi ditt avstånd till arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen använder sig av ett statistiskt bedömningsstöd för att göra en så kallad profilering. Med det avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis din ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort. Arbetsförmedlingen kommer att använda profilering för att bedöma ditt avstånd till arbetsmarknaden.

Bygger på dina inskrivningsuppgifter

Profileringen bygger på dina inskrivningsuppgifter och eventuell information som finns om dig i våra system. Arbetsförmedlingen kan även hämta information från andra myndigheter, till exempel Migrationsverket. Uppgifterna som behandlas är bland annat inskrivningstid, utbildning, ålder och förutsättningar på din bostadsort.

Här är alla inskrivningsuppgifter

Födelseland
Län
Postnummer
Postort
Kommun
Utbildningsnivå
Utbildningsinriktning
Sökta yrkesgrupper (upp till 4 stycken)
Ålder
Kön
A-kassatillhörighet
Månad för inskrivning
Antal dagar man var inskriven under föregående inskrivningsperiod
Antal dagar sedan man var inskriven föregående period
Antal tidigare inskrivningsperioder
Antal dagar man fått insatser under tidigare inskrivningsperioder
Vilka olika program som man deltagit i under tidigare
Inskrivningsperioder
Funktionshinderkod
Övriga uppgifter som ej är personuppgifter men som också används i bedömningsstödet
Statiska uppgifter SCB
Arbetslöshetsnivå i postnummerområdet
Medianinkomst i postnummerområdet
Utbildningsnivå i postnummerområdet
Medborgarskapsfördelning i postnummerområdet
Ensamhushållsandel i postnummerområde

Ditt avstånd till arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har bedömt att dessa uppgifter är relevanta för att bedöma ditt avstånd till arbetsmarknaden. Exempelvis kommer en lång inskrivningstid att indikera att du befinner dig längre från arbetsmarknaden. Det här resulterar i att du som arbetssökande placeras i någon av följande kategorier, som visar vilken insats som är bäst för dig.

Bedömningsstödet används i två av Arbetsförmedlingens tjänster: Rusta och matcha och Stöd och matchning.

Rusta och matcha gäller dig som bor i någon av följande 32 kommuner

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

Bor du inte i någon av dessa kommuner är det Stöd och matchning som gäller för dig.

Två olika kategorier i Stöd och matchning

 • Du bedöms ha ett litet behov av stöd och klarar dig själv med hjälp av exempelvis Arbetsförmedlingens digitala tjänster.
 • Du anses behöva extra stöd för att hitta jobb eller börja studera.

Tre olika kategorier i Rusta och matcha

 • Du bedöms ha ett litet behov av stöd och klarar dig själv med hjälp av exempelvis Arbetsförmedlingens digitala tjänster.
 • Du anses behöva extra stöd för att hitta jobb eller börja studera.
 • Du anses vara i behov av fördjupat stöd som Arbetsförmedlingen kommer att utreda vidare.

Stöd som är bäst för dig

Oavsett vilket kategori du placeras i kommer du alltid att få träffa en arbetsförmedlare. Arbetsförmedlaren gör en bedömning utifrån samtliga uppgifter som vi har om dig och fattar sedan beslut om stöd. Profileringen tillsammans med kategoriseringen kommer endast att utgöra ett underlag för beslut om stöd.

Dina uppgifter är skyddade

De uppgifter som du lämnar till Arbetsförmedlingen omfattas av sekretess och hanteras enligt bland annat dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifter om dig kommer att gallras senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen. Personuppgifter som har avskilts för statistikändamål kommer att gallras tio år efter avskiljandet. Uppgifterna får bara hanteras av behörig personal och sparas hos oss i max tre år.

Mer information

Den rättsliga grunden för profileringen är allmänt intresse och myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen är handläggning av ärenden.

Här finns mer information om hur Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad:

Så hanterar vi dina personuppgifter