Störningar för lyssnafunktionen Talande webb

Har du valt att aktivera Talande webb på en sida kan kopplingen tappas om du går till en annan sida på arbetsformedlingen.se. Du måste då aktivera Talande webb igen.

Mer om lysssnafunktionen