Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund är ledstjärnor i vår förnyelse. Vår vision berättar om hur det är när vi nått dit vi ska. Vår värdegrund beskriver vilka värderingar som ska leda oss på vägen.

Vår vision

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Ett jobb lägger grunden för människans oberoende, självständighet och frihet. Ett jobb ger kraft och förutsättningar till skapande och växande. Företag och organisationer som har arbetskraft med rätt kompetens kan agera på bättre villkor.

Det lägger grunden för tillväxt och välfärd. När människor och företag möts uppstår utveckling och innovation. På så sätt växer människor, företag och samhället. Tillsammans skapar vi ett rikare Sverige.

Vår värdegrund

Professionell - för oss är professionalitet att göra nytta

Allt vi gör skapar nytta för kunden och samhället och vi känner stolthet i det vi gör. Vi har ordning och reda i vår verksamhet. Vårt arbetssätt präglas av rättssäkerhet, effektivitet och samverkan. Vi är tillgängliga och serviceinriktade och utgår från kundens behov.

Vi utvecklar våra tjänster i dialog med kunderna utifrån myndighetens uppdrag. Vi använder bästa befintliga kunskap om vad som ger resultat för kunden. Vi lär av varandra och delar med oss till andra. Tillsammans skapar vi varandras framgång som utvecklar framtidens arbetsförmedling.

Inspirerande - vi inspireras av varandra

Vår drivkraft är att se människor växa och utvecklas. Vi möter människor där de är. Mötet med oss ger motivation och inspiration till nya möjligheter. Vi är proaktiva. Det skapar framgångar för våra kunder men också för oss själva och samhället i stort.

Vi ser engagerade chefer och medarbetare som förebilder i vår lärande organisation. Vi tar vara på våra talanger. Självledarskapet är en given del i vår kultur.

Förtroendeingivande - det handlar om förtroende

Vi tror på människans inneboende förmåga. Vi är tydliga med vårt uppdrag och våra erbjudanden för att skapa rätt förväntningar. Det är så vi bygger goda relationer och förtjänar vårt förtroende. Vi arbetar för att kunden ska bli engagerad i samarbetet med oss.

Vi ser till alla människors lika värde och respekterar olikheter. Vi har förtroende för varandra och möter varandra med respekt. Vi gläds åt varandras framgångar. Det är så vi skapar en verksamhet som utvecklas, resultat vi kan vara stolta över och en arbetsplats som man trivs på.

Styrning och resultat

Här kan du läsa om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Styrning och resultat