Två hearings inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till två hearings om uppdraget att förbereda för en ny arbetsmarknadsmyndighet 2021.

Den 12 september

Hearing med leverantörer av arbetsmarknadsinsatser

Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen ska analysera en rad frågeställningar samt ta till vara och utveckla befintlig kompetens om externa aktörer och valfrihetssystem.

Se webbsändningen från hearingen

Den 23 september

Hearing med idéburen sektor

I arbetet med analysuppdraget vill Arbetsförmedlingen föra en dialog med idéburen sektor om den framtida strukturen för samverkan mellan den nya arbetsmarknadsmyndigheten och idéburen sektor.

Se webbsändningen från hearingen

Ställ frågor till oss före hearingen

Inför de båda tillfällena finns det möjlighet att inkomma med frågor om analysuppdraget och dess frågeställningar som utgångspunkt. Mejla dina frågor till:
arbetsformedlingen2021@arbetsformedlingen.se.
Vi kommer att beakta frågorna i utformandet av programmet.

Har du frågor som rör uppdraget kontakta, Lillemor Hult: lillemor.hult@arbetsformedlingen.se

Har du frågor som rör evenemanget kontakta, Liv Andersson: liv.andersson@arbetsformedlingen.se

Vi ser fram emot en givande dialog och hoppas ni har möjlighet att medverka. Har du inte möjlighet att medverka på plats kommer hearingen att webbsändas.

Moderator vid båda tillfällena är Mathias Wahlsten som är chef för verksamhetsanalys och ansvarig för samråd utifrån regeringsuppdraget.

Välkomna!

  • 12 september och 23 september. Begränsat antal platser i lokalen, först till kvarn gäller.
  • World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Alternativt via webbsändning.
  • Start: 10.00, frukost från kl 09.00 (mingla med våra sakkunniga)
  • Slut: 12.00.

Länk till anmälan

Fem deluppdrag inför reformeringen

Frågeställningarna som Arbetsförmedlingen ska analysera och besvara ska återrapporteras till till arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 november 2019.

Regeringens frågeställningar är uppdelat i fem deluppdrag:

  • hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas
  • framtida processer och deras infrastruktur
  • den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
  • insatser för personer med funktionsnedsättning
  • kommuners insatser, samverkan och tillgänglighet.

Regeringsuppdraget