Vi förbereder en ny myndighet

Regeringen har gett oss i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2022. Uppdraget innebär bland annat att analysera och svara på frågor inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2022. 

Fem deluppdrag

Uppdraget att analysera och besvara regeringens frågeställningar återrapporterades till arbetsmarknadsdepartementet den 1 november 2019.
Rapporten

Regeringens frågeställningar är uppdelat i fem deluppdrag:

  • hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas
  • framtida processer och deras infrastruktur
  • den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
  • insatser för personer med funktionsnedsättning
  • kommuners insatser, samverkan och tillgänglighet.

Regeringsuppdraget

Inlagor för samråd

Här publiceras inlagor från intressenter gällande uppdraget att analysera och svara på frågor inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2021.

Företagarnas policy för en moderniserad Arbetsförmedling

Företagarnas bilaga, Kollektivavtal eller inte

Arbetsgivarverkets synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

Sacos synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

SKL:s synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

LO:s synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

Almegas synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

TCO:s synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag

Famnas synpunkter på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag


Januariöverenskommelsen

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna från i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt för att det ska finnas en fungerande verksamhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet.

Regeringen avser att inleda reformeringen av Arbetsförmedlingen under 2020 och den ska vara fullt genomförd under 2022.