Kom igång med ditt vardagslärande

För att hålla sig attraktiv och utvecklas på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras är det viktigt med ett livslångt lärande.

Tillsammans med Google har Arbetsförmedlingen tagit fram en guide för dig som är mitt i arbetslivet.

Guide: Kom igång med ditt vardagslärande Pdf, 800 kB.

Tiden vi lägger på kompetensutveckling tenderar att minska med åldern och därför vill vi inspirera dig till mer lärande, och att tänka nytt om lärande.

I guiden får du konkreta tips på hur du kommer igång med ett kontinuerligt lärande i vardagen, långt bortom den där årliga heldagskonferensen eller tvådagarskursen som många av oss vant oss vid.

Stora teknikskiften har genomsyrat samhället och arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften menar många att den digitaliseringsvåg vi ser idag går snabbare och påverkar fler områden. Även om forskningen går isär vad gäller digitaliseringens påverkan på sysselsättningen så visar den tydligt att digitaliseringen fortsatt kommer att påverka och förändra de yrken vi ser på dagens arbetsmarknad. Detta kommer att ställa höga krav på omställning i arbetslivet och det har länge pratats om ”livslångt lärande”.

Kantar Sifo har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört intervjuer för att ta reda på hur förvärvsarbetande ser på livslångt lärande.

Rapport - Kompetensutveckling i arbetslivet Pdf, 450 kB.

Bra länkar

www.digitalajag.se – förbättra dina digitala vardagskunskaper

Googles Digitalakademi – vässa dina digitala färdigheter