Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Vi vill motverka diskrimineringen och öka kunskapen om romerna, som idag är Europas största etniska minoritetsgrupp. Här hittar du en webbaserad utbildning handlar om romers villkor på arbetsmarknaden. 

Hur vi kan stärka romers ställning

I mer än 500 år har det bott romer i Sverige. Romerna är en del av vår historia och det svenska kulturarvet. Ändå är romerna en diskriminerad grupp som många har förutfattade meningar om. Inte minst på
arbetsmarknaden.

Vad är det som gör att romer inte har tillgång till arbetsmarknaden? Hur kan vi se till att stärka romers ställning i samhälls- och arbetslivet? Och varför är det så viktigt? I den här kursen har vi försökt att fånga vad det kan handla om och uppmanar dig att fundera över vad du kan göra annorlunda.

Starta utbildningen

Utbildningen tar cirka en timme.

Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden