Redovisning av miljöledningsarbetet 2019

Återrapportering till regeringen 2020-02-21

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Denna rapport omfattar fem delar

  1. Arbetsförmedlingens arbete med miljöledningssystemet
  2. Uppföljning av miljöledningsarbetet: tjänsteresor och övriga transporter
  3. Uppföljning av miljöledningsarbetet: energianvändningen
  4. Uppföljning av miljöledningsarbetets: miljökrav i upphandling
  5. Frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT.

Redovisningen inkluderar också rapportering enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Ladda ner

Miljöledningsarbetet 2019 (pdf, 330 kB)