Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Återrapportering till regeringen  22 februari 2013

Denna rapport omfattar fyra delar: En övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med Miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: Tjänsteresor och transporter, Energianvändningen och Miljökrav i upphandling.