Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Återrapportering till regeringen  28 februari 2011

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att införa ett miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor. Verktyget kan effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete och kan vara en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för miljöförbättringar.

Ladda ner

Miljöledningsarbetet 2010 (pdf, 66 kB)