AMSFS 2002:11

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter.

Beskrivning 

  • AMSFS 2002:11, ursprunglig lydelse
  • AMSFS 2007:12, ändring
  • AMSFS 2007:18, ändring
  • AFFS 2015:1, upphävande 2 §

Nedan följer en fulltextversion av föreskriften. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Ändringar införda t.o.m AFFS 2015:1
Fulltextversion

Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 och 17 §§ förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Föreskriften i 1 § meddelas efter samråd med Datainspektionen.

Begränsningar av behandling av känsliga uppgifter

1 § Om en kod om medborgarskap skall registreras för en arbetssökande skall en av följande koder med angiven betydelse användas.

KodLand eller geografiskt område
1Sverige
2Finland
3Norden
4Östeuropa
5Övriga Europa
6Asien
7Afrika
8Syd- och Mellanameriak
9Övriga


2 § Har upphävts genom (AFFS 2015:1).

Personkategorier inom Arbetsförmedlingen som får ha direktåtkomst till personuppgifter

3 § Den som inom Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter enligt 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, har direktåtkomst till personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska databasen.

Utöver vad som sägs i första stycket får den som inom Arbetsförmedlingen har arbetsuppgifter som avser planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt framställning av avidentifierad statistik ha direktåtkomst till den arbetsmarknadspolitiska databasen.

Vidare får den som inom Arbetsförmedlingen handlägger ett arbetsförmedlingsärende eller andra ärenden i vilka uppgifter om arbetssökande, arbetsgivare eller kontaktpersoner behövs för handläggningen av ett enskilt ärende ha direktåtkomst till personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska databasen.4 § Omfattningen och innehållet i den medgivna direktåtkomsten skall framgå av ett särskilt beslut i varje enskilt fall. Gällande beslut skall framgå av en förteckning.

Rätten till direktåtkomst skall återkallas när den inte längre behövs.

__________________

1 AMSFS 2002:11
2 AMSFS 2007:12
3 AMSFS 2007:18
4 AFFS 2015:1 upphäver 2 §

Ladda ner

Pdf-filen innehåller en fulltextversion av föreskriften. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

AMSFS 2002:11, fulltext (pdf, 36 kB)

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AMSFS 2002:11, ursprunglig lydelse (pdf, 14 kB)

AMSFS 2007:12, ändring (pdf, 21 kB)

AMSFS 2007:18, ändring (pdf, 19 kB)

AFFS 2015:1, upphävande av 2 § (AMSFS 2002:11) (pdf, 30 kB)