Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2020

Återrapportering till regeringen

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2020 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj 2020.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomster på inkomsttitel