Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2020

Återrapportering till regeringen 2020-07

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2020 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juni 2020.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomster på inkomsttitel