Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2020

Återrapportering till regeringen

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2020 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari 2020.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomster på inkomsttitel

Ladda ner

Ekonomiskt utfall februari 2020 (pdf, 201 kB)