Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2019

Återrapportering till regeringen  1 mars 2019

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2019 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari 2019.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomster på inkomsttitel

Ladda ner

Ekonomiskt utfall januari 2019 (pdf, 167 kB)