Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, mars 2017

Återrapportering till regeringen  21 april 2017

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med mars 2017.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomster på inkomsttitel

Ladda ner

Ekonomiskt utfall mars 2017 (pdf, 215 kB)