Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, januari 2016

Återrapportering till regeringen  26 februari 2016

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari månad 2016.

Sammanställningen omfattar:

  • utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • utbetalda belopp per insats under anslagen
  • inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

Ladda ner

Ekonomiskt utfall januari 2016 (pdf, 82 kB)