Vissa förutsättningar för matchningstjänster

Återrapportering till regeringen 11 mars 2022

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redovisa vissa förutsättningar inför den närmare utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster.

Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt med att analysera och dra lärdomar från matchningstjänster som används och har använts inom myndigheten: tjänsten rusta och matcha respektive tjänsten stöd och matchning.

Att arbeta evidensbaserat och dra lärdomar utifrån belagda slutsatser och effektstudier är centralt för att säkra att nya tjänster utformas på ett ändamålsenligt sätt. Även om det finns ett fortsatt behov av analyser, finns det redan en kunskap och en logik att arbeta vidare på.

Strategiska vägval i utvecklingen av tjänsten behöver göras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Samtidigt behöver utformningen möjliggöra en successiv utveckling inom tjänsten utifrån ökad kunskap, utan att det för den sakens skull behöver startas upp en ny tjänst. Det är dock viktigt att ha med sig även mindre justeringar i tjänsten kan få större konsekvenser på helheten än vad som avsetts.