Utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Återrapportering till regeringen 22-09-15

I denna rapport redovisas resultatet av det uppdrag Arbetsförmedlingen och Kriminalvården fick i regleringsbreven för 2022 om att utveckla samverkan rörande målgruppen för Krami.

I rapporten presenteras ett förslag som tagits fram för att skildra en möjlig väg för fortsatt arbete med målgruppen. Förslaget innebär att verksamhet för målgruppen sker i samordningsförbundens regi. Syftet med förslaget är att det ska vara realiserbart över hela landet utifrån det lokala behovet bland Kriminalvårdens klienter.