Upphandling som främjar socialt företagande, sociala innovationer och alternativa lösningar

 

Återrapportering till regeringen 2018-10

Arbetsförmedlingens övergripande hållning till socialt företagande framgår av myndighetens upphandlings-och inköpspolicy. Den utgör ett ramverk som gäller i alla delar av myndighetens försörjning av varor och tjänster genom upphandling eller inköp. Avsnittet om social och etisk hänsyn berör det aktuella uppdraget.

Under 2018 har Arbetsförmedlingen genomfört en upphandling som varit reserverad för sociala företag enligt den möjlighet som infördes i LOU från den 1 januari 2017.

Under 2018 har Arbetsförmedlingen initierat planering för upphandling av en utbildning kring ”Handledning inom Arbetsintegrerande Sociala Företag”.

Under 2017 och 2018 har Arbetsförmedlingen deltagit i ett gemensamt projekt med andra myndigheter och kommuner för att främja sysselsättning genom offentlig upphandling. Arbetsförmedlingen har deltagit aktivt i projektet, både i styrgrupp och i projektgrupp.